wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ


KUBIAK A.M.

wydawnictwo: BRANTA, 2008, wydanie I

cena netto: 44.90 Twoja cena  42,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Tematyka umów ubezpiecznia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek należy do najtrudniejszych wśród wszystkich zagadnień prywatnego prawa ubezpieczeń. Jednocześnie umowy te są bardzo często zawierane i mają duże znaczenie w obrocie powszechnym i gospodarczym. Brak w polskiej literaturze prawa ubezpieczeniowego opracowań im poświęconych jest więc szczególnie dotkliwy dla wszystkich, którzy zajmuja się ubezpieczeniami.

Praca Anny Kubiak odpowiada na wyzwanie, podejmując tę trudną tematykę. Jej opracowanie opisuje konstrukcje prawne stworzone przez reformę prawa ubezpieczeniowego z 2007 roku - jest więc w pełni aktualna. Dzięki wnikliwości, szerokości podejmowanych rozważań i licznym nawiązaniom do praktyki ubezpieczeniowej, praca Anny Kubiak jest wartościową pomocą w stosowaniu prawa ubezpieczeniowego - zarówno dla prawników, jak i pracowników zakładów ubezpieczeń, banków, brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

O wadze podejmowanych przez Annę Kubiak zagadnień świadczy fakt, że konstrukcja umów ubezpieczenia na cudzy rachunek jest fundamentem konstrukcji ubezpieczeń grupowych oraz ubezpieczeń zawieranych w ramach współpracy bankowo - ubezpieczeniowej (bancassurance). Wszystkim, dla których sprawy te są ważne chciałbym zarekomendować lekturę pracy pani Anny Kubiak.

Dr Marcin Orlicki, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Anna Kubiak - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego, praktyk rynku ubezpieczeń.


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Konstrukcja prawna umowy ubezpieczenia
1.1. Istota umowy ubezpieczenia
1.2. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
1.3. Podmioty stosunku prawnego ubezpieczenia
1.4. Konstrukcja umowy ubezpieczenia
1.4.1. Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczającego
1.4.2. Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela

Rozdział II. Umowy odnoszące się do osób trzecich
2.1. Ogólna charakterystyka umów odnoszących się do osób trzecich
2.1.1. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.)
2.1.2. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.)
2.2. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.)
2.2.1. Ogólna charakterystyka instytucji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
2.2.2. Regulacja umowy na rzecz osoby trzeciej w kodeksie cywilnym

Rozdział III. Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej
3.1. Pojęcie ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej
3.2. Przesłanki prawne zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto
3.3. Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto w świetle przepisów kodeksu cywilnego
3.4. Prawa i obowiązki podmiotów stosunku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto
3.4.1. Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela
3.4.2. Obowiązki ubezpieczyciela względem uposażonego
3.4.3. Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczającego
3.5. Kwestia znaczenia pojęcia "osoba trzecia" w świetle przepisów o umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Rozdział IV. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
4.1. Pojęcie ubezpieczenia na cudzy rachunek
4.2. Przesłanki prawne zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
4.3. Zarys historyczny konstrukcji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek
4.4. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów kodeksu cywilnego
4.4.1. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów ogólnych o umowie ubezpieczenia
4.4.2. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów o ubezpieczeniach majątkowych
4.4.3. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w świetle przepisów o ubezpieczeniach osobowych
4.5. Prawa i obowiązki podmiotów stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
4.5.1. Obowiązki ubezpieczonego względem ubezpieczyciela
4.5.1.1. Obowiązki ubezpieczonego względem ubezpieczyciela zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i osobowych na cudzy rachunek
4.5.1.2. Obowiązki ubezpieczonego względem ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych na cudzy rachunek
4.5.2. Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczyciela
4.5.3. Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczającego
4.5.4. Obowiązki ubezpieczyciela względem ubezpieczonego
4.5.5. Obowiązki ubezpieczającego względem ubezpieczonego
4.6. Jednoczesne ubezpieczenie na własny i cudzy rachunek
4.7. Przejście interesu ubezpieczeniowego na inną osobę przy ubezpieczeniu majątkowym na cudzy rachunek
4.8. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek zawarta na rzecz nieoznaczonych podmiotów
4.9. Zastosowanie w praktyce konstrukcji umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek 
4.9.1. Konstrukcja ubezpieczenia na cudzy rachunek w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów
4.9.1.1. Obowiązki ubezpieczonego wynikające z umowy generalnej
4.9. l .2. Obowiązki ubezpieczyciela wynikające z umowy generalnej
4.9.1.3. Dalsze postanowienia umowy generalnej
4.9.2. Konstrukcja umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej członków zarządu rad nadzorczych spółek kapitałowych

Rozdział V. Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto a umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
5.1. Różnice pomiędzy umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto a umową ubezpieczenia na cudzy rachunek
5.2. Podmioty stosunku ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek
5.3. Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej sensu stricto oraz umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jednocześnie

Rozdział VI. Problemy praktyczne związane z umową ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej
6.1. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
6.2. Postulaty doktryny dotyczące przepisów k.c. odnoszących się do umowy ubezpieczenia
6.3. Ubezpieczenia bancassurance
6.4. Postulaty dotyczące ubezpieczeń bancassurance
6.5. Umowy krzyżowe

Kodeks cywilny. Umowa ubezpieczenia
Kodeks morski. Umowa ubezpieczenia
Bibliografia
Akty prawne

125 stron, A5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- UMOWA UBEZPIECZENIA W EUROPIE BEZ GRANIC
MALINOWSKA K.

- OPAKOWANIA TRANSPORTOWE PORADNIK
JAKOWSKI S.

- UMOWA MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NA PODST. CMR
WESOŁOWSKI K.

- UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. ASPEKTY PRAWNE
SZCZEPAŃSKA M.

- ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ
SZPUNAR A.

- UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. PRAKTYKA PRZYKŁADY
ZABIEGLIŃSKA B.

- PRAWO PRZEWOZOWE [KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA]
SZANCIŁO T.

- SOCJOLOGIA TRANSPORTU W ZARYSIE
KRZYKAŁA FR.

- TECHNIKA TRANSPORTU ŁADUNKÓW
PROCHOWSKI L. ŻUCHOWSKI A.

- UMOWA UBEZPIECZENIA PO NOWELIZACJI KODEKSU CYWILNEGO KOMENTARZ
CHRÓŚCICKI A.

- UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI
LEWANDOWSKI K.

- UBEZPIECZENIA OSOBOWE
WIERZBICKA E.

- BANCASSURANCE. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH
SWACHA-LECH M.

- JAK UZDROWIĆ SŁUŻBĘ ZDROWIA? RAPORT O ŚWIATOWYCH SYSTEMACH OPIEKI ZDRO
GOODMAN J. MUSGRAVE G. HERRICK D.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZIE DROGOWYM
SZANCIŁO T. / PRZESYŁEK TOWAROWYCH

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022