wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ


BIJAK W.

wydawnictwo: SGH, 2009, wydanie I

cena netto: 37.00 Twoja cena  35,15 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Praca dotyczy przede wszystkim metod pomiaru całkowitego ryzyka działalności zakładu ubezpieczeń i oceny wykorzystywanych w tym celu modeli ilościowych. Opracowanie stanowi bardzo użyteczne kompendium wiedzy z zakresu identyfikacji ryzyka i predykcji zagrożeń w funkcjonowaniu jednostek sektora ubezpieczeń. Ma walory nie tylko naukowe, ale także praktyczne. W pracy porządkowany jest dorobek badawczy w zakresie analizy ryzyka i predykcji bankructwa. Książka ta może z pewnością stanowić pomocne narzędzie dla menedżerów i decydentów na różnych poziomach gospodarki, odpowiedzialnych za tworzenie instytucjonalnych ram działalności przedsiębiorstw oraz kreujących standardy ryzyka działalności. Ma też cechy typowego podręcznika. 

                                     z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej

 


Spis treści

Wstęp ................................................................................................................................................................7

1. Wypłacalność i ryzyko .....................................................................................................................15

1.1. Wypłacalność zakładów ubezpieczeń i nadzór ubezpieczeniowy

– rys historyczny ...............................................................................................................................15

1.2. Definicja wypłacalności ...............................................................................................................19

1.3. Rola kapitału w zabezpieczaniu wypłacalności .....................................................................33

1.4. Skala bezpieczeństwa ......................................................................................................................45

1.5. Rodzaje ryzyka .................................................................................................................................46

2. Margines wypłacalności ..................................................................................................................55

2.1. Defi nicja i rys historyczny .............................................................................................................55

2.2. Badania związane z modelem marginesu wypłacalności Unii Europejskiej ..............57

2.3. Model marginesu wypłacalności w Polsce ..............................................................................70

2.4. Model rozszerzonego marginesu wypłacalności dla ubezpieczeń

nie na życie (RMW II) ....................................................................................................................78

2.5. Model rozszerzonego marginesu wypłacalności dla ubezpieczeń

na życie (RMW I) .............................................................................................................................90

2.6. Kierunki rozwoju modelu RMW .............................................................................................102

3. Kapitał obarczony ryzykiem .......................................................................................................107

3.1. Definicja i rys historyczny ...........................................................................................................107

3.2. Miary ryzyka .................................................................................................................................. 114

3.3. Miary zależności ............................................................................................................................122

3.4. Model standardowy ......................................................................................................................126

3.5. Przegląd modeli RBC ....................................................................................................................129

3.6. Modele RBC konstruowane na podstawie danych publicznych ....................................168

4. Dynamiczna analiza fi nansowa w badaniu wypłacalności

zakładów ubezpieczeń ....................................................................................................................175

4.1. Definicja i rys historyczny ...........................................................................................................175

4.2. Wykorzystanie DAF w badaniu wypłacalności zakładów ubezpieczeń .....................179

4.3. Elementy składowe modelu DAF .............................................................................................199

4.4. Modele DAF oparte na danych publicznych ........................................................................201

4.5. Przykłady wykorzystania modelu DAF opartego na danych publicznych ................ 218

Zakończenie ..............................................................................................................................................229

Literatura ....................................................................................................................................................233


245 stron, B5

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO
SZUMLICZ T. RED.

- RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY
WASZKIEWICZ A.

- KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE
GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- MATEMATYKA W UBEZPIECZENIACH. JAK TO WSZYSTKO POLICZYĆ?
MICHALSKI T. TWARDOWSKA K. TYLUTKI B.

- ASSET MANAGEMENT - ZARZADZANIE AKTYWAMI W POLSCE
RED. BUCZEK S.

- BANK KOMERCYJNY W POLSCE PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ŚWIDERSKA J. GALBARCZYK T. KLIMONTOWICZ M. MARCZYŃSKA K.

- RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
BOROWSKI G.

- WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA
SZELĄGOWSKA A. RED.

- MIĘDZYNARODOWE BANKRUCTWA I AFERY BANKOWE
MASIUKIEWICZ P. RED.

- WOJNY ŻYWNOŚCIOWE
BELLO W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020