wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AKREDYTACJA POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI DLA WYROBÓW NA RYNKU UNII


MALESZKA A. / EUROPEJSKIEJ

wydawnictwo: WYD UE POZNAŃ, 2010, wydanie I

cena netto: 61.00 Twoja cena  57,95 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Monografia ma na celu przede wszystkim pokazanie ciągłego budowania i tworzenia zasad funkcjonowania wspólnego rynku europejskiego w zakresie swobodnego przepływu towarów.

Autorka prezentuje na szerszym tle certyfikacyjne i akredytacyjne wymagania jako swego rodzaju uregulowania urzędowe. W pracy zawarte są odniesienia do badań jakości artykułów spożywczych oraz jednostek oceniających zgodność kompetencji laboratoriów badawczych.


Spis treści:

Wprowadzenie
Wykaz skrótów

1.Wspólny rynek europejski - geneza
1.1.Instytucje europejskie
1.2.Wspólnotowe akty prawne
1.3.Polska a Wspólnota Europejska

2.Działania normalizacyjne w Europie
2.1.Europejskie organizacje CEN i CENELEC i ich dokumenty normatywne
2.2.Normalizacja w Polsce
2.2.1. Polski Komitet Normalizacyjny - zmiana statusu państwowej jednostki budżetowej
2.3.Rola normalizacji w ułatwianiu dostępu do rynku europejskiego

3.Europejski system oceny zgodności w obszarze dobrowolnym i obowiązkowym
3.1.Obszar dobrowolny
3.2.Obszar obowiązkowy (regulowany)
3.3.Dyrektywy harmonizacji technicznej i normy zharmonizowane
3.4.Demonstrowanie zgodności z podstawowymi wymaganiami dyrektyw. Znakowanie CE
3.4.1.Oznakowanie CE a inne znaki zgodności
3.4.2.Obowiązek oznakowania symbolem CE
3.5.Jednostki notyfikowane
3.6.Modułowa ocena zgodności
3.6.1.Ocena zgodności
3.6.2.Ocena zgodności prowadzona z wykorzystaniem procedur opartych na systemach zarządzania jakością
3.6.3.Ujednolicone procedury oceny zgodności (moduły)
3.6.4.Dyrektywy pomocnicze przy przeprowadzaniu oceny zgodności
3.7.Sytuacja Polski - krajowy system oceny zgodności

4.Kontrola jakości artykułów spożywczych
4.1.Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w UE
4.1.1.Urzędowa kontrola żywności w kraj ach członkowskich
4.1.2.Higiena produkcji
4.2.Nadzór nad jakością artykułów spożywczych w Polsce (bezpieczeństwo żywnościowe i jego podstawy prawne)
4.2.1.Kontrola zewnętrzna. Organy sprawujące nadzór nad jakością artykułów spożywczych w Polsce
4.2.2.Sprawowanie nadzoru nad systemami kontroli wewnętrznej


5.Wymagania dla jednostek oceniających zgodność

5.1.Organizacje i stowarzyszenia międzynarodowe dopracowujące jednolite podejście do akredytacji
5.2.Certyfikacja wyrobów
5.3.Akredytacja jednostek inspekcyjnych (kontrolnych)
5.4.PCA - krajowa jednostka akredytująca

6.Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów
6.1.Akredytacja laboratoriów, wymagania organizacji systemu zarządzania według normy EN ISO 17025:2005
6.1.1.Wymagania techniczne dla laboratorium
6.1.2.Podstawy metrologiczne pomiarów i badań
6.1.2.1.Spójność pomiarowa
6.1.2.2.Metrologia w analizach chemicznych
6.2.Metody badań i ich walidacja
6.2.1.Postępowanie walidacyjne
6.2.1.1.Charakteryzacja metody
6.2.1.2.Narzędzia walidacji
6.2.1.3.Parametry metody analitycznej
6.2.2.Porównanie i kwalifikowanie (potwierdzenie)
6.3.Porównania międzylaboratoryjne a badania biegłości
6.3.1.Rodzaje badań biegłości
6.3.2.Sposób postępowania i opracowywania danych w badaniach biegłości
6.3.2.1.Wymagania stawiane próbkom
6.3.2.2.Parametry oceny danych ilościowych biegłości laboratorium
6.3.3.Korzyści uczestnictwa w badaniach biegłości
6.3.4.Ograniczenia w badaniach biegłości

7.Niepewność pomiarów i badań
7.1.Podstawy terminologiczne i wyjaśnienia
7.2.Składowe niepewności pomiaru
7.3.Niepewność standardowa złożona a niepewność rozszerzona
7.4.Interpretacja wyników położonych w pobliżu wartości granicznych
7.5.Korzystanie z odtwarzalności i powtarzalności, których wartości podawane są w normach międzynarodowych dla metod analitycznych
7.6.Niepewność a analiza systemu pomiarowego (MSA)

Zakończenie
Załączniki
Bibliografia
Wykaz polskich norm i przewodników PKN


294 strony, B5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ STANDARDY I ZASADY
ŁUNARSKI J.

- ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM W PRAKTYCE GOSP
URBANIAK M.

- SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI U UNII EUROPEJSKIEJ PIĘĆ LAT PO AKCESJI
HENRYKOWSKI W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019