wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPOŁECZNE ASPEKTY ROZWOJU RYNKU UBEZPIECZENIOWEGO


SZUMLICZ T. RED.

wydawnictwo: SGH, 2010, wydanie I

cena netto: 59.90 Twoja cena  56,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka została wydana z okazji 15-lecia Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH. Teoretyczne podejście do zastosowań metody ubezpieczenia, prezentowane przez tę placówkę naukową, nazywane jest „szkołą ubezpieczenia społecznego".

Opracowanie dotyczy bardzo ważnego, społecznego aspektu rynku ubezpieczeniowego w Polsce, którego dalszy rozwój powinien być kojarzony ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ochronę ubezpieczeniową ze strony gospodarstw domowych.

Okazuje się bowiem, że standard bezpieczeństwa socjalnego, który powinien zapewniać system zabezpieczenia społecznego, staje się niezadowalający, co wymaga podnoszenia tego standardu z inicjatywy samych gospodarstw domowych. Na tle tak widzianego rozwoju rynku ubezpieczeniowego pojawia się równie istotne zagadnienie jego racjonalnej instytucjonalizacji.

Książka jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się problematyką ubezpieczeniową, zarówno ze względu na przedmiot zainteresowań naukowych, jak i charakter pracy zawodowej czy kierunek podjętych studiów. Książka może być również wykorzystywana jako podręcznik akademicki.


Spis treści:

Od redaktora

ROZDZIAŁ I. UBEZPIECZENIE W POLITYCE SPOŁECZNEJ

1. Polityka społeczna jako zarządzanie ryzykiem społecznym

1.1. O polityce społecznej jako zarządzaniu zmianą społeczną

1.2. Zarządzanie ryzykiem społecznym i społeczne zarządzanie ryzykiem

2. Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego

2.1. Definicja systemu zabezpieczenia społecznego

2.2. Aspekty systemu zabezpieczenia społecznego

3. Gospodarstwo domowe jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej

3.1. Definicja gospodarstwa domowego jako podmiotu ochrony ubezpieczeniowej

3.2. Gospodarstwo domowe jako podmiot zarządzający ryzykiem

3.3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykami gospodarstwa domowego

4. „Szkoła" ubezpieczenia społecznego

ROZDZIAŁ II. UBEZPIECZENIA W ZARZĄDZANIU RYZYKAMI SPOŁECZNYMI

1. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem choroby

1.1. O polskim rynku usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych w okresie „preindustrialnym"

1.2. Ubezpieczeniowy kierunek zmiany systemu zabezpieczenia zdrowotnego

1.3. Zmiany w ofercie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

1.3.1. Pojęcie: „kompleksowe ubezpieczenia kosztów leczenia"

1.3.2. Zmiany po stronie oferentów kompleksowych ubezpieczeń kosztów leczenia

1.3.3. Zmiany w konstrukcji produktów kompleksowych ubezpieczeń kosztów leczenia

2. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niezdolności do pracy

2.1. Istota ryzyka niezdolności do pracy

2.2. Niezdolność do pracy a niezdolność do samodzielnej egzystencji

2.3. Niezdolność do pracy a niepełnosprawność

2.4. Renty z tytułu niezdolności do pracy

2.5. Prewencja rentowa

2.6. O prywatnym ubezpieczeniu na wypadek niezdolności do pracy

3. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem śmierci żywiciela

3.1. Ryzyko śmierci żywiciela w systemie zabezpieczenia społecznego

3.2. Ubezpieczenie posagowe - konstrukcja produktu

3.2.1. Cel ubezpieczenia posagowego

3.2.2. Podmioty ubezpieczenia posagowego

3.2.3. Rodzaje ubezpieczenia posagowego

3.3. Oferta rynkowa ubezpieczeń posagowych

4. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem bezrobocia

4.1. Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem bezrobocia

4.2. Ocena stosowania ubezpieczeń na wypadek bezrobocia

5. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem starości

5.1. System zabezpieczenia emerytalnego

5.1.1. Ryzyko starości

5.1.2. Konstrukcja systemu zabezpieczenia emerytalnego

5.1.3. Ubezpieczeniowe zasady konstrukcji systemu zabezpieczenia emerytalnego

5.1.4. Problem wieku emerytalnego w zabezpieczeniu społecznym na okres starości

5.2. Ubezpieczenie w kapitałowych systemach emerytalnych

5.2.1. Charakterystyka kapitałowych systemów emerytalnych

5.2.2. Zastosowanie metody ubezpieczenia w kapitałowym systemie emerytalnym

5.3. Rynek wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego

5.3.1. Charakterystyka i rodzaje rent dożywotnich

5.3.2. Tworzenie koncepcji rynku wypłat emerytur kapitałowych w Polsce .

5.3.3. Renta dożywotnia a ryzyko inflacji i ryzyko długowieczności

5.4. Problemy redystrybucji dochodowej w systemach zabezpieczenia emerytalnego

6. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem niedołęstwa starczego

6.1. Rozwiązania ubezpieczeniowe w bazowym zabezpieczeniu pielęgnacyjnym w Polsce

6.2. Prywatne ubezpieczenia pielęgnacyjne w Polsce

7. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

7.1. Rozwój ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

7.2. Funkcje i cele ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

7.3. Postanowienia umowne determinujące zakres ochrony w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej

7.4. Możliwości rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

8. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem utraty mienia

8.1. Ryzyko utraty mienia - ubezpieczenia dominujące

8.2. Ryzyka katastrofalne i terroryzmu - specjalne programy ubezpieczeniowe

9. Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem rolniczego gospodarstwa domowego

9.1. Metoda ubezpieczenia w rolniczym zabezpieczeniu społecznym

9.1.1. Instytucja renty za ziemię

9.1.2. Zaopatrzenie społeczne rolników indywidualnych i ich rodzin

9.1.3. „Ubezpieczenie" społeczne rolników

9.2. Społeczne aspekty ubezpieczeń majątkowych gospodarstw rolnych

9.2.1. Producent rolny a gospodarstwo domowe

9.2.2. Specyfika ryzyka w gospodarstwach rolnych. Rola ubezpieczeń w produkcji rolnej

9.2.3. Ubezpieczenia obowiązkowe producentów rolnych w Polsce

9.2.4. Ubezpieczenia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

9.2.5. Wspieranie rozwoju ubezpieczeń

ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE ROZWOJU RYNKU

UBEZPIECZEŃ

1. Ochrona konsumenta w inicjatywach Unii Europejskiej

2. Reprezentacja konsumenta na rynku ubezpieczeń w Polsce .

3. Bezpieczeństwo finansowe na rynku ubezpieczeń

3.1. Funkcje i instytucje bezpieczeństwa finansowego

3.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego rynku ubezpieczeń

3.3. Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne w sieci bezpieczeństwa

3.4. Przesłanki tworzenia funduszy gwarancyjnych

3.5. Zagrożenia wynikające z istnienia funduszy gwarancyjnych

3.6. Sieć bezpieczeństwa a kierunki rozwoju funduszy gwarancyjnych

4. Instytucja mikroubezpieczeń

4.1. Mikroubezpieczenia - koncepcja instytucji

4.2. Mikrofinanse i mikroubezpieczenia jako alternatywa dla systemu zabezpieczenia społecznego

4.3. Mikroubezpieczenia jako produkt finansowy

4.4. Instytucjonalizacja mikroubezpieczeń

5. Społeczne znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego

6. Społeczne aspekty przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej

Zakończenie. W kierunku społecznej polityki ubezpieczeniowej

Bibliografia


375 stron, B5, oprawa twarda

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WYZWANIA REGULACYJNE WOBEC DOŚWIADCZEŃ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
SZAMBELAŃCZYK J. RED.

- RYZYKO SEKURYTYZACJI A KRYZYS FINANSOWY
WASZKIEWICZ A.

- POLSKIE PRAKTYKI INNOWACYJNE ASPEKTY TEORETYCZNE I BADANIA EMPIRYCZNE
GOLIŃSKA-PIESZYŃSKA M.

- JAK ŻYĆ W KRYZYSIE? ZACHOWANIA POLSKICH KONSUMENTÓW
BAMBOL M. RED.

- CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
OSTASZEWSKI P. RED.

- SERWICYZACJA POLSKIEJ GOSPODARKI
LICHNIAK I. RED.

- PRAKTYCZNE METODY BADANIA NIEWYPŁACALNOŚCI ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
BIJAK W.

- KOMPOZYCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WIEDZĄ A WYNIKI EKONOMICZNE PRZEDSIĘB.
MAZUR J. RÓSZKIEWICZ M. STRZYŻEWSKA M. /WYNIKI BADAŃ ŚREDNICH PRZEDS./

- CYKLE ŻYCIA I BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW
MĄCZYŃSKA E. RED.

- WPŁYW DZIAŁALNOŚCI SEKTORA UBEZPIECZENIOWEGO NA WZROST GOSPODARCZY
BEDNARCZYK T.H.

- SYSTEM FINANSOWY W POLSCE T.I
RED. PIETRZAK B., POLAŃSKI Z., WOŹNIAK B.

- INŻYNIERIA FINANSOWA INSTRUMENTARIUM STRATEGIE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
TARCZYŃSKI W. ZWOLANKOWSKI M.

- KONKURENCYJNOŚĆ POLSKI NA TLE ZMIAN GOSPODARCZYCH W KRAJACH OECD
BIEŃKOWSKI W. WERESA M.A. RADŁO M.J. RED.

- BANK KOMERCYJNY W POLSCE PODRĘCZNIK AKADEMICKI
ŚWIDERSKA J. GALBARCZYK T. KLIMONTOWICZ M. MARCZYŃSKA K.

- RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
BOROWSKI G.

- STRUKTURA KAPITAŁU SPÓŁEK AKCYJNYCH W POLSCE
CHOJNACKA E.

- RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
BIEŃ W.

- RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH STREFY EURO
RED. PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA W.

- EDUKACJA I ŚWIADOMOŚĆ FINANSOWA DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY
IWANICZ-DROZDOWSKA M. RED

- WOJNY ŻYWNOŚCIOWE
BELLO W.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021