wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NOWE WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKACH FINANSOWYCH


WĘCŁAWSKI J.FILA J. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2015, wydanie I

cena netto: 58.49 Twoja cena  55,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw na rynkach finansowych


Ostatni kryzys finansowy doprowadził do szeregu zmian regulacyjnych i przewartościowań w systemie finansowym. Większa restrykcyjność banków w finansowaniu przedsiębiorstw skłania te podmioty w coraz większym stopniu do pozyskiwania środków ze źródeł pozabankowych.

W kolejnych rozdziałach książki przedstawiono nowe zjawiska i rozwiązania pojawiające się w pokryzysowej gospodarce powracającej na ścieżkę szybkiego rozwoju.

Wskazano możliwości i sposoby zaspokajania potrzeb finansowych przedsiębiorstw za pośrednictwem różnych segmentów rynku kapitałowego, w tym międzynarodowego, sekurytyzacji oraz podejmowania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do inwestycji kapitałowych. Przedstawiono problem oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstw i rozwiązań informacyjno-kontrolnych wdrażanych w tych podmiotach.

W pracy przedstawiono także aktualne kwestie związane z rozwojem firm rodzinnych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką najnowszych zjawisk w zakresie finansowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.


Wstęp

Rozdział 1
Międzynarodowy rynek kapitałowy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw - Blandyna Puszer
1.1. Dylematy międzynarodowego rynku obligacji
1.2. Polskie podmioty prywatne na międzynarodowym rynku obligacji
1.3. Istota kwitów depozytowych
1.4. Aktywność polskich spółek na rynku kwitów depozytowych
1.5. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pozyskaniem kapitału na międzynarodowym rynku kapitałowym
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 2
Rola ocen wiarygodności finansowej w postrzeganiu przedsiębiorstwa na rynku - Krzysztof Szlichciński
2.1. Umocowanie instytucjonalne agencji ratingowych
2.2. Informacyjna rola ocen ratingowych
2.3. Rola ocen ratingowych w Polsce
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 3
Kształtowanie systemu informacyjno-kontrolnego we współczesnym przedsiębiorstwie - Agnieszka Skoczylas-Tworek, Emilia Marciniak
3.1. Czynniki kształtujące działalność współczesnych organizacji
3.2. System kontroli wewnętrznej jako narzędzie skutecznego monitorowania działalności jednostki
3.3. Informacja jako determinanta procesu kierowania i kontrolowania
3.4. System informacyjno-kontrolny jako kręgosłup zarządzania przedsiębiorstwem
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 4
Społeczne i gospodarcze uwarunkowania przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach kryzysu - Adrianna Trzaskowska-Dmoch
4.1. Społeczne uwarunkowania przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach kryzysu
4.2. Kryzys jako zagrożenie dla firm rodzinnych
4.3. Kryzys jako szansa dla firm rodzinnych
4.4. Gospodarcze uwarunkowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu
4.5. Cykl życia firm rodzinnych i przedsiębiorstwa
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 5
Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje Otoczenia Biznesu - Magdalena Hryniewicka
5.1. Instytucje otoczenia biznesu w Polsce
5.2. Charakterystyka wybranych instytucji otoczenia biznesu
5.2.1. Parki technologiczne
5.2.2. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
5.2.3. Fundusze kapitału zalążkowego i aniołowie biznesu
5.2.4. Inkubatory przedsiębiorczości
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 6
Sekurytyzacja jako instrument finansowania przedsiębiorstw - Jolanta Zombirt
6.1. Istota sekurytyzacji, jej zalety i konstrukcje
6.2. Kryzys subprime - katalog błędów popełnionych względem sekurytyzacji
6.3. Bieżące działania na rzecz wspierania sekurytyzacji jako narzędzia wspomagającego finansowanie przedsiębiorstw
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 7
Rola funduszy pożyczkowych w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Marlena Grzelczak
7.1. Źródła finansowania działalności MSP
7.2. Istota działalności pożyczkowej
7.3. Geneza funduszy pożyczkowych w Polsce
7.4. Charakterystyka funduszy pożyczkowych
7.5. Działalność funduszy pożyczkowych w Polsce
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 8
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako miejsce pozyskiwania kapitału przez spółki doradztwa finansowego w Polsce na przykładzie Open Finance S.A. i Doradcy 24 S.A. - Krzysztof Waliszewski
8.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa
8.2. Rynek usług osobistego doradztwa finansowego w Polsce
8.3. Źródła finansowania działalności przez spółki doradztwa finansowego w Polsce
8.4. Pierwsza oferta publiczna Open Finance S.A. na rynku głównym GPW i obecność spółki na rynku kapitałowym
8.5. Pierwsza oferta publiczna Doradcy 24 S.A. na rynku New Connect GPW i obecność spółki na rynku kapitałowym
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 9
Konsekwencje zaostrzenia regulacji na rynku NewConnect dla debiutujących i notowanych spółek - Magdalena Mosionek-Schweda
9.1. Pojęcie oraz rozwój alternatywnych systemów obrotu
9.2. NewConnect jako alternatywny system obrotu - charakterystyka i rozwój
9.3. Przegląd zmian dokonanych w regulacjach NewConnect oraz ich wpływ na rozwój tego rynku
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 10
Terminowość spłat zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu wyemitowanych obligacji na rynku Catalyst w latach 2009-2013 - Bożena Kołosowska, Grażyna Voss
10.1. Rynek obligacji korporacyjnych elementem rynku finansowego w Polsce
10.2. Aspekty prawne tworzenia rynku obligacji Catalyst
10.3. Ocena funkcjonowania rynku Catalyst
10.4. Upadłości emitentów obligacji na rynku Catalyst w latach 2009-2013
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 11
Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na ryzyko hybrydowej opcji korytarzowej - Ewa Dziawgo
11.1. Opcja korytarzowa - konstrukcja, rodzaje i własności instrumentu
11.2. Własności współczynnika vega opcji korytarzowej
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Rozdział 12
Nowe kierunki międzynarodowej optymalizacji podatkowej polskich inwestycji kapitałowych - Rafał Płókarz
12.1. Wzrost znaczenia jurysdykcji przyjaznych podatkowo dla polskich inwestorów
12.2. Nowe uwarunkowania polskich regulacji w odniesieniu do międzynarodowej optymalizacji podatkowej
12.2.1. Zmiany w regulacjach bilateralnych i multilateralnych sygnowanych przez Polskę
12.2.2. Zmiany w wewnętrznym prawie podatkowym w latach 2014-2015
12.3. Optymalizacja polskich inwestycji kapitałowych z wykorzystaniem spółek cypryjskich i maltańskich
12.3.1. Maltańskie spółki holdingowe
12.3.2. Spółki cypryjskie - nadal atrakcyjne
12.4. Optymalizacja polskich inwestycji kapitałowych z wykorzystaniem luksemburskich spółek komandytowych
12.4.1. Nowe luksemburskie spółki komandytowe
12.4.2. Luksemburskie spółki komandytowe remedium na likwidację bezpodatkowości polskich SKA
Bibliografia
Streszczenie/Summary

Informacja o autorach, redaktorach i recenzentach
Informacja o Polskim Stowarzyszeniu Finansów i Bankowości


264 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022