wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MANIPULACJE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI I INSIDER TRADING ANALIZA PRAWNO-EKONOMICZNA


MARTYSZ C.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2015, wydanie I

cena netto: 111.30 Twoja cena  105,74 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading

Analiza prawno-ekonomiczna


Publikacja jest unikatowym w polskiej literaturze omówieniem problematyki manipulacji instrumentami finansowymi oraz insider tradingu - zjawisk szkodliwych dla współczesnych rynków kapitałowych, jednocześnie trudnych do zidentyfikowania i wyeliminowania z życia gospodarczego.

Autor, ekonomista i praktyk rynku finansowego, analizuje badane zjawiska zarówno pod kątem prawnym jak i ekonomicznym, podając liczne przykłady z życia gospodarczego oraz własnej praktyki zawodowej.

Jednym z celów opracowania jest wskazanie sposobów poprawnego rozpoznawania, eliminowania i obrony (zarówno systemowej jak i indywidualnej) przed manipulacjami instrumentami finansowymi i insider tradingiem.

Dla prawników szczególnie interesujące będą rozważania dotyczące karnoprawnych, cywilnoprawnych i administracyjnych środków ochrony inwestorów przed omawianymi zjawiskami.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Podstawowe zasady funkcjonowania publicznego rynku kapitałowego w Polsce
1. Pojęcie rynku kapitałowego
2. Historia rozwoju polskiego rynku kapitałowego
3. Funkcje i cechy rynku kapitałowego
3.1. Funkcje rynku kapitałowego
3.2. Kluczowe cechy rynku kapitałowego
3.3. Efektywność rynku kapitałowego
4. Typologie rynku kapitałowego
4.1. Rynek pierwotny i wtórny
4.2. Rynek publiczny i niepubliczny
4.3. Rynek regulowany i obrót zorganizowany
5. Uczestnicy obrotu giełdowego
6. Najważniejsze podmioty rynku kapitałowego
7. Instrumenty finansowe
8. Krótka sprzedaż instrumentów finansowych
9. Podstawowe zasady obrotu giełdowego
9.1. Mechanizmy i harmonogramy notowań
9.2. Rodzaje zleceń i ograniczenia wahań kursu
10.Podsumowanie

Rozdział II
Istota manipulacji instrumentami finansowymi oraz informacji poufnej
1. Przestępczość giełdowa - uwagi wprowadzające
2. Istota manipulacji instrumentami finansowymi
2.1. Termin manipulacji instrumentami finansowymi
2.2. Wyłączenia z definicji manipulacji instrumentami finansowymi
2.3. Wytyczne CESR/ESMA
3. Istota informacji poufnej, tajemnicy zawodowej oraz insider tradingu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Termin insidera
3.3. Cechy informacji poufnej
3.4. Okres zamknięty
3.5. Ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnej
4. Obowiązki informacyjne w publicznym obrocie instrumentami finansowymi
5. Podsumowanie

Rozdział III
Manipulacje i wykorzystywanie informacji poufnych w teoriach ekonomicznych
1. Wprowadzenie
2. Manipulacja vs. insider trading, spekulacja, arbitraż i hedging
2.1. Manipulacja vs. insider trading
2.2. Spekulacja giełdowa
2.3. Arbitraż i hedging
3. Teoria efektywności informacyjnej
4. Model racjonalnego inwestora
5. Teoria finansów behawioralnych
6. Teoria (kosztów) agencji oraz teoria pokusy nadużycia
7. Asymetria informacji i zjawisko negatywnej selekcji
8. Wpływ manipulacji na proces kształtowania cen
8.1. Manipulacja jako zjawisko samozacierające się
8.2. Hipotezy wyjaśniające zmienność cen
8.3. Publiczne wezwania i ujawnianie stanu posiadania
8.4. Pozycja dominująca i kontrola nad rynkiem
8.5. Badania ilościowe
9. Wpływ informacji poufnych na proces kształtowania cen
9.1. Aspekty pozytywne
9.2. Aspekty negatywne
9.3. Badania ilościowe
10.Podsumowanie

Rozdział IV
Typologia zjawisk manipulacyjnych
1. Wprowadzenie
2. Manipulacje transakcyjne
2.1. Transakcje fikcyjne
2.2. Zlecenia równoległe
2.3. Składanie zleceń przed ustaleniem kursu rozliczeniowego
2.4. Churning
2.5. Manipulowanie płynnością instrumentów finansowych
2.6. Cornering
2.7. Abusive squeeze
2.8. Manipulacje wynikające z systemu informatycznego giełdy
2.9. Manipulacje akcjami spółek groszowych
2.10. Manipulacje na rynku natychmiastowym i terminowym
3. Manipulacje informacyjne
3.1. Pompowanie ceny (pump and dump)
3.2. Scalping
3.3. Komunikaty spółek publicznych
4. Wykorzystanie informacji poufnych i tajemnicy zawodowej
4.1. Insider trading
4.1.1. Przykłady insider tradingu z rynku amerykańskiego
4.1.2. Przykłady insider tradingu z rynku polskiego
4.2. Front-running i transakcje wyprzedzające
5. Manipulowanie wartością przedsiębiorstwa

Rozdział V
Zasadność karalności manipulacji i wykorzystywania informacji poufnych
1. Manipulacja kursem instrumentów finansowych
1.1. Szkodliwość manipulacji
1.2. Pojęcie "sztucznej ceny" a manipulacje transakcyjne
1.3. Podsumowanie
2. Wykorzystywanie informacji poufnych
2.1. Argumenty etyczne
2.2. Argumenty ekonomiczne
2.3. Argumenty prawne
2.4. Podsumowanie

Rozdział VI
Ochrona przed manipulacjami i wykorzystywaniem informacji poufnych
1. Historia systemu ochrony instytucjonalnej rynków kapitałowych
1.1. Geneza regulacji i ochrony rynku kapitałowego
1.2. Regulacje UE
1.3. Dyrektywa Market Abuse
1.4. Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR)
1.5. Nowa dyrektywa Market Abuse (MAD II)
1.6. Podsumowanie
2. Prawne środki ochrony inwestorów przed naruszeniami
2.1. Ochrona karnoprawna
2.2. Ochrona cywilnoprawna
2.3. Ochrona administracyjna
2.4. Podsumowanie
3. Ocena skuteczności ścigania zjawisk związanych z manipulacjami i informacjami poufnymi w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych
3.1. Ściganie manipulacji i insider tradingu w Polsce
3.2. Ściganie manipulacji i insider tradingu w USA
3.3. Ściganie manipulacji i insider tradingu w Niemczech
3.4. Podsumowanie
4. Metody ograniczania manipulacji instrumentami finansowymi i wykorzystywania informacji poufnych
4.1. Rozwiązania ogólnoustrojowe i nadzorcze
4.2. Regulacje spółek prowadzących giełdy
4.3. Firmy inwestycyjne i emitenci
4.4. Postulaty i propozycje przyszłych rozwiązań
4.5. Podsumowanie
5. Rozwój rynku, skala przestępczości a zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego
6. Stopień regulacji a bezpieczeństwo rynku kapitałowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków i wykresów


380 stron, Format: 13.0x20.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019