wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EGZAMIN NA DORADCĘ PODATKOWEGO TESTY KAZUSY


DĄBROWSKA B.

wydawnictwo: OFICYNA PRAWA POLSKIEGO, 2016, wydanie I

cena netto: 235.00 Twoja cena  223,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Egzamin na doradcę podatkowego

Testy, kazusy


Książka zawiera odpowiedzi na pytania testowe oraz rozwiązania kazusów, czyli części praktycznej egzaminu pisemnego.

Materiał stanowi nieocenioną pomoc dla osób przystępujących do egzaminu na doradcę podatkowego.

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie do 1 lutego 2016 roku, jak również uchwały Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, w tym również uchwałę z 15 stycznia 2016 r.

Odpowiedzi na pytania testowe zostały wzbogacone o podstawę prawną, natomiast część zawierająca kazusy dokładnie wskazuje ustawy, którymi należy się posługiwać rozwiązując zadanie egzaminacyjne. Te dodatkowego zabiegi redakcyjne z pewnością ułatwią naukę wszystkim zdającym.


SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ SKRÓTÓW

Dział I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA

Dział II. ANALIZA PODATKOWA

Dział III. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO

Dział IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE
Rozdział I. Zagadnienia wspólne
I. Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia
w sprawach ustalania cen transakcyjnych
II. Zobowiązanie podatkowe
III. Tajemnica skarbowa
Rozdział II. Podatek od towarów i usług
Rozdział III. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Rozdział IV. Podatek dochodowy od osób prawnych
Rozdział V. Podatek tonażowy
Rozdział VI. Podatek akcyzowy
Rozdział VII. Podatek od gier
Rozdział VIII. Podatki i opłaty lokalne
I. Podatek od nieruchomości
II. Podatek od środków transportowych
III. Podatek rolny i podatek leśny
IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych
V. Podatek od spadków i darowizn
VI. Opłata skarbowa i inne opłaty skarbowe

DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI
Rozdział I. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
I. Kodeks postępowania administracyjnego
II. Postępowanie podatkowe
III. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
IV. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
V. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
VI. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Rozdział II. Postępowanie egzekucyjne w administracji

DZIAŁ VI. MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE

DZIAŁ VII. PRAWO DEWIZOWE

DZIAŁ VIII. PRAWO KARNE SKARBOWE

DZIAŁ IX. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ADMINISTRACJI PODATKOWEJ I KONTROLA SKARBOWA
Rozdział I. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej
Rozdział II. Kontrola skarbowa

DZIAŁ X. RACHUNKOWOŚĆ

DZIAŁ XI. EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

DZIAŁ XII. PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA

ODPOWIEDZI

ZADANIA PISEMNE - WYKAZ

Kazus 1. Skarga na interpretację
Kazus 2. Skarga na interpretację
Kazus 3. Skarga na interpretację
Kazus 4. Odwołanie
Kazus 5. Skarga na interpretację
Kazus 6. Odwołanie
Kazus 7. Skarga na interpretację
Kazus 8. Skarga na decyzję
Kazus 9. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
Kazus 10. Skarga na interpretację
Kazus 11. Skarga na interpretację
Kazus 12. Skarga na interpretację
Kazus 13. Skarga na indywidualną interpretację
Kazus 14. Zażalenie do NSA
Kazus 15. Zażalenie do NSA
Kazus 16. Skarga o wznowienie postępowania przed NSA
Kazus 17. Skarga o wznowienie postępowania przed WSA
Kazus 18. Skarga kasacyjna
Kazus 19. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
Kazus 20. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowego
Kazus 21. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy
Kazus 22. Zażalenie na odmowę wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Kazus 23. Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Kazus 24. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Kazus 25. Skarga kasacyjna
Kazus 26. Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego wydziału w przedmiocie określenia wysokości wpisu
Kazus 27. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji
Kazus 28. Skarga o wznowienie postępowania
Kazus 29. Skarga kasacyjna
Kazus 30. Skarga na interpretację
Kazus 31. Skarga na interpretację
Kazus 32. Odwołanie
Kazus 33. Skarga kasacyjna
Kazus 34. Zażalenie do NSA
Kazus 35. Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału
Kazus 36. Skarga do sądu na postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania
Kazus 37. Skarga na interpretację
Kazus 38. Skarga do sądu administracyjnego
Kazus 39. Skarga do sądu administracyjnego
Kazus 40. Skarga na interpretację
Kazus 41. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej
Kazus 42. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia NSA
Kazus 43. Skarga do sądu na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej
Kazus 44. Skarga kasacyjna
Kazus 45. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
Kazus 46. Skarga kasacyjna
Kazus 47. Skarga na interpretację
Kazus 48. Skarga na interpretację
Kazus 49. Odwołanie
Kazus 50. Skarga do sądu administracyjnego
Kazus 51. Skarga na interpretację


500 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018