wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ŹRÓDŁA INFORMACJI O POPEŁNIONYM PRZESTĘPSTWIE


JASIŃSKA M.R.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2016, wydanie I

cena netto: 85.50 Twoja cena  81,23 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Źródła informacji o popełnionym przestępstwie


Przedmiot opracowania stanowi problematyka związana ze źródłami zawiadomień o popełnionych przestępstwach w polskim postępowaniu karnym.

Celem rozprawy jest jasne rozróżnienie występujących w polskim porządku prawnym podmiotów, które dostarczają informacji o popełnionym przestępstwie rozumianym w szerokim sensie, jak również wykazanie konsekwencji spowodowanych jego wpływem oraz reakcji organów państwa na te informacje.

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom państwa jest przede wszystkim uzależnione od efektywnego działania organów ścigania.

Instytucje takie jak policja i prokuratura, aby mogły prawidłowo realizować swoje zadania, muszą dysponować rzetelnymi informacjami na temat sytuacji panującej w danym środowisku. Natomiast w celu uzyskania tych informacji muszą współpracować z obywatelami i tu doniosłą rolę odgrywają źródła informacji o popełnionym przestępstwie.

Tym samym praca ma na celu wykazanie, że to właśnie współdziałanie organów państwa i społeczeństwa jest warunkiem niezbędnym wpływającym na poczucie bezpieczeństwa. Im społeczeństwo mocniej darzy organy ścigania zaufaniem i wierzy w ich sprawne działanie, tym bardziej jest skłonne reagować na dostrzegane nieprawidłowości.

Ze wstępu


Wstęp

Rozdział I. Rola postępowania przygotowawczego w procesie karnym
1. Cele i zadania postępowania przygotowawczego
2. Zasada prawdy materialnej
3. Zasada ścigania z urzędu
4. Zasada legalizmu

Rozdział II. Społeczny obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie
1. Różnice między informacją a zawiadomieniem o przestępstwie
2. Powszechny obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
3. Formy zawiadomienia o przestępstwie

Rozdział III. Prawny obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie
1. Zawiadomienie pochodzące od instytucji państwowej lub samorządowej
2. Prawny obowiązek sądu zawiadomienia o popełnionym przestępstwie
3. Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie w świetle art. 240 k.k
4. Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie wynikający z przepisów szczególnych

Rozdział IV. Pokrzywdzony jako źródło informacji o popełnionym przestępstwie
1. Pokrzywdzony przestępstwem w ujęciu historycznym
2. Definicja pokrzywdzonego i jej ewolucja
2.1. Ewolucja definicji pokrzywdzonego
2.2. Zakres definicji pokrzywdzonego
2.2.1. Zakres podmiotowy
2.2.2. Dobro prawne
2.2.3. Bezpośredniość
2.2.4. Zakład ubezpieczeń, PIP i organy kontroli państwowej
3. Prawne pojęcie pokrzywdzonego a wiktymologiczne pojęcie ofiary
4. Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie złożone przez pokrzywdzonego
5. Przestępczość nieujawniona

Rozdział V. Oskarżony jako źródło informacji o popełnionym przestępstwie
1. Oskarżony, podejrzany a osoba podejrzana
2. Zawiadomienie o popełnieniu własnego przestępstwa
3. Prawo oskarżonego do milczenia
4. Wyjaśnienia oskarżonego jako źródło informacji o popełnionym przestępstwie

Rozdział VI. Inne źródła informacji o popełnionym przestępstwie
1. Anonim
2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
3. Informacje pochodzące z mass mediów

Rozdział VII. Reakcja organów ścigania na informacje o popełnionym przestępstwie z uwagi na źródło jej przekazania
1. Informacje uzyskane w ramach prowadzenia czynności sprawdzających
2. Podstawa i forma wszczęcia postępowania przygotowawczego
3. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz skróconych tytułów czasopism
The sources of information about committed crimes (Summary)


295 stron, Format: 16.5x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021