wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STARE PANNY WDOWY I ROZWIEDZIONE SAMOTNE SZLACHCIANKI W PRUSACH W LATACH 1815-1914 NA PRZYKŁADZIE PROWINCJI POMORZE


CHLEBOWSKA A.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2014, wydanie I

cena netto: 55.10 Twoja cena  52,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Stare panny wdowy i rozwiedzione Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze


„Temat poruszony należy niewątpliwie do ważnych problemów historii społecznej XIX w. Został też omówiony w sposób wyraźnie interdyscyplinarny, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii społecznej, socjologii, demografii oraz prawa. Język pracy jest bardzo dobry, nie tylko poprawny, ale naprawdę wyróżniający się. (...) Prawdziwy podziw budzi głębokie wejście w terminologię niemiecką i umiejętność jej precyzyjnego tłumaczenia. Tu szczególnie imponuje doskonałe rozeznanie w literaturze oraz częste porównania innych prowincji, z tym co na Pomorzu”.

Z recenzji prof. Marka Czaplińskiego

„Niezwykle interesujące fragmenty pracy stanowią opisy dotyczące miejsca i ocen kobiet samotnych. (…) Trzeba podkreślić, że opis sytuacji życiowej panien, wdów, porzuconych, rozwiedzionych poparty został przytaczanymi przez Autorkę interesującymi przykładami kobiet, wyekscerpowanie takich przykładów/przypadków wymagało żmudnych poszukiwań badawczych w rozproszonych na ten temat zasobach źródłowych”.

Z recenzji prof. Małgorzaty Dajnowicz


WSTĘP

Rozdział I
Szlachcianki w państwie pruskim. Uwarunkowania pozycji, znaczenia i statusu w XIX oraz na początku XX wieku
1. Stan szlachecki w obliczu dziewiętnastowiecznych przemian polityczno-gospodarczych
1.1. Charakter szlachty pruskiej
1.2 Znaczenie polityczne w Prusach i zjednoczonych Niemczech
1.3. Pozycja gospodarcza i sytuacja ekonomiczna
2. Szlachcianki w rodzinie i społeczeństwie. Przemiany wzorców, postaw i statusu
2.1. Edukacja – model tradycyjny i jego ewolucja. Nowe cele w programie kształcenia szlachcianek na przełomie XIX i XX wieku
2.2. Wychowanie
2.3. Rola w rodzinie
2.4. Status społeczny i działalność publiczna
2.5. Stosunek do pracy zawodowej
3. Pozycja prawna kobiet ze stanu szlacheckiego
3.1. Kobiety na tle przywilejów i obowiązków szlachty
3.2 Ograniczenia prawne kobiet zamężnych
3.3 Sytuacja prawna kobiet samotnych
3.3.1. Kobiety niezamężne
3.3.2. Wdowy
3.3.3. Rozwiedzione

Rozdział II
Samotność wśród kobiet ze stanu szlacheckiego
1. Determinanty szlacheckiej samotności
1.1 Ogólne uwarunkowania demograficzne i gospodarcze. Samotność a procesy modernizacji
1.2. Przemiany społeczno-ekonomiczne a polityka małżeńska szlachty pruskiej
1.3. Stosunek do powtórnych małżeństw i do rozwodów
2. Kategorie samotności
2.1. Piętno „starej panny”
2.1.1. Kobiety niezamężne w opiniach społecznych
2.1.2. Specyfika i przemiany szlacheckiego „staropanieństwa”
2.2. Modele wdowiego losu
2.3. Ofiary i buntowniczki – sytuacja rozwiedzionych szlachcianek
3. Samotne szlachcianki. Obraz demograficzny (przykład pomorski)
3.1. Niezamężne, wdowy i rozwiedzione – ujęcie ilościowe w poszczególnych pokoleniach
3.2. Samotne szlachcianki – rejestracja stanu z przełomu XIX i XX wieku

Rozdział III
Samotne szlachcianki w polityce państwa pruskiego
1. Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej wobec kobiet z elit społecznych
2. Fundacje królewskie
2.1. Fundacje jako typ instytucji opiekuńczej
2.2. Monarchia a fundacje królewskie
2.3. Znaczenie fundacji dla samotnych kobiet
2.4. Panny kanoniczki i organizacja wewnętrzna pomorskich fundacji królewskich
3. Formy pomocy finansowej
3.1. Fundusze opiekuńcze
3.2. Kasy wdowie

Rozdział IV
Stosunek rodów i stanu szlacheckiego do samotnych szlachcianek
1. Zwyczajowe i prawne formy zabezpieczenia szlachcianek na wypadek samotności
1.1. Prawo lenne i tradycja wobec kobiecej samotności
1.2. Wdowy i kobiety niezamężne w filantropijnej działalności szlachty
1.3. Samotne szlachcianki z perspektywy przekształceń zachodzących w szlacheckiej własności ziemskiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
2. Samotne kobiety w polityce związków rodowych
2.1. Uwarunkowania wewnątrzrodowej polityki opiekuńczej. Stosunek związków rodowych do szlachcianek
2.2. Pomorskie związki rodowe a zadania opiekuńcze wobec samotnych szlachcianek
3. Stan szlachecki wobec wdów i niezamężnych szlachcianek
3.1. Pozostałości starostanowych instytucji opiekuńczych dla kobiet
3.2. Organizacje szlacheckie w Niemczech i stanowa samopomoc w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
3.3. Samotne szlachcianki w programie opiekuńczym Stowarzyszenia Szlachty Niemieckiej
3.3.1. Kształtowanie się strategii opiekuńczych wobec kobiet
3.3.2. Praktyczny wymiar pomocy samotnym szlachciankom
3.3.3. Instytucje opiekuńcze stowarzyszenia na obszarze prowincji Pomorze

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIKI

1. Obsada prebend w czterech królewskich fundacjach na terenie prowincji Pomorze – przykłady
2. Obsada prebend w stanowych fundacjach dla szlachcianek w Barth i Bergen i prywatnej fundacji w Runowie (Runow) koło Słupska w 1839 roku (prowincja Pomorze)
3. Statut fundacji dla panien w Marianowie z 24 lipca 1829 r. (fragment)
4. Ordynacja fundacji dla szlachcianek w Barth z 1836 r. (fragment)
5. Zasady administracji w pierwszym schronisku dla szlachcianek w Schönebergu k. Berlina
6. Ogłoszenia o pracę szlachcianek i dla szlachcianek publikowane na łamach „Deutsches Adelsblatt” 1895–1905 (wybór)

BIBLIOGRAFIA
Wykazy
Tabele
Zestawienia
Ilustracje
Zastosowane skróty


408 stron, Format: 15.0x24.0cm, oprawa miekka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021