wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DZIEŁA ZEBRANE TOM ½


HEYDEL A.

wydawnictwo: INST VON MISESA, 2018, wydanie I

cena netto: 150.00 Twoja cena  142,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dzieła zebrane Tom 1/2


Ta publikacja Instytutu Misesa — "Dzieła zebrane" Adama Heydla — powinna się przyczynić do głębszego zrozumienia tego, że prawda się nie starzeje. Ponadto pomoże nam, Polakom, uświadomić sobie, że ową prawdę mamy pod ręką, nie musimy jej szukać daleko ani odkrywać. Polski naukowiec Adam Heydel pisał po polsku i odnosił się do lokalnych problemów, ale dysponował talentem analitycznym Misesa i rozmachem intelektualnym Hayeka. Pisał o błędach polskiej polityki gospodarczej okresu międzywojennego, przywołując cytaty z Saya i Misesa, ale także z Norwida i Wyspiańskiego. Jeśli uzmysłowimy sobie, że Heydel (1893–1941) mógłby żyć i tworzyć tak długo jak Mises (1881–1973) lub Hayek (1899–1992), to zrozumiemy, że właściwie był polskim Misesem i Hayekiem w jednej osobie. Gdyby jego życia nie przecięła salwa egzekucji zarządzonej przez tępych zbrodniarzy niemieckich, być może odegrałby jeszcze ważną rolę w polskim życiu politycznym początku lat osiemdziesiątych.

"O ponadprzeciętności Adama Heydla jako teoretyka ekonomii decyduje jego konsekwentna, bezpardonowa obrona mechanizmu rynkowego; uważał, że najlepiej sprzyja on rozwojowi gospodarczemu wszystkich społeczeństw. W dobie naporu różnych form gospodarowania i natężenia procesów regulowania gospodarki przez państwo, aż do gospodarki dyrektywnie planowanej, postawa A. Heydla była dowodem głębokiego, opartego na naukowej analizie przekonania, które głosił z dużą odwagą. Można więc sądzić, że jego osiągnięcia badawcze byłyby znacznie większe, gdyby nie został zamordowany przez okupanta w wieku zaledwie 48 lat. Nauka polska przedwcześnie utraciła dużego formatu uczonego i nie mniejszego formatu człowieka."

Józef Nowicki, Luminarze polskiej myśli ekonomicznej

"Heydel był ortodoksyjnym liberałem [klasycznym] pur sang. Wierzył, że liberalizm to nie tylko obrona warstw mieszczańskich czy ziemiańskich, ale to obrona interesów całego narodu, a przede wszystkim obrona wolności, pokoju, kultury i postępu. Wolność, a ściśle mówiąc, wolność gospodarcza była dla niego magiczną formułką na wszystkie bolączki życia.
Trzeba zaznaczyć, że Heydel w liberalizmie widział przede wszystkim te zasady, które mogą zachować i rozwijać kulturę narodu, a wartości kulturalne miały w jego skali wartościowania miejsce pierwsze i naczelne.
Czy Heydel był konserwatywnym liberałem? Był nim w ekonomii. Innej ekonomii, poza ekonomiką liberalną, nie uznawał. (...) W stawianiu kwestii bardzo zbliżył się do ekonomisty austriackiego Mises'a, którego wysoko cenił."

Ferdynand Zweig, Adam Heydel (...) [org.]

"Prof. Heydel jest dobrze znany naszym Czytelnikom (...). Nie potrzebujemy przypominać ani jego ciętego myślenia, ani wyjątkowych zalet stylisty, ani skrzącego się w jego pracach dowcipu. Heydel łączy w sobie — a jest to rzecz rzadka — wielką wiedzę i zdolności teoretyczne z niezwykle przystępną i jasną formą, lekką, przyjemną, przejrzystą. Cechuje go pociąg do teoretycznych rozważań; on spopularyzował w Polsce najprzód szkołę austrjacką, Mieses'a, Hayek'a, obecnie zaś uprzystępnia nam dzieła najnowszych angielskich teoretyków ekonomji(...). Jego teoretyczne zamiłowania nie przeszkadzają mu jednak wstępować w szranki aktualności i walczyć piórem w rozprawach i artykułach w obronie polityki zdrowego rozsądku, dobrej sprawy, liczne są zwłaszcza jego celne ataki na etatyzm oraz na przeciążenie podatkowe.
(...) Jest on znawcą malarstwa, autorem pięknej książki o Jacku Malczewskim. To połączenie tak różnorodnych zainteresowań jest jedną z przyczyn, które czynią jego sylwetkę tak ciekawą i dość w naszych warunkach wyjątkową. A w każdym razie fakt, że ekonomista może się również znać na sztuce, powinien przyczynić się do rozwiązania mitu, że ekonomja jest a dismal science „posępną nauką", a ekonomiści patentowanymi „wątrobiarzami"."

"Polityka gospodarcza", nr 53-53, 1937 r. [org.]


TOM I

Między ekonomią i sztuką - o życiu i twórczości Adama Heydla
Od wydawcy

CZĘŚĆ I. EKONOMIA: WYKŁADY I ROZPRAWY
Pojęcie przyczynowości w ekonomii politycznej
Przyczynowość w ekonomii
Ocena gospodarcza i działanie gospodarcze
Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu
Stosunki gospodarcze w Polsce i za granicą
Pogląd na rozwój teoretycznej ekonomii
W kwestii pojęcia produktywności
Teoria koniunktury
Czy można opodatkowaniem obniżyć punkt Cournota?
Położenie gospodarcze Polski
Podstawowe wiadomości z ekonomii społecznej
Stosunki społeczne i gospodarcze Rosji współczesnej
Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego
Stosunki społeczne i gospodarcze w Stanach Zjednoczonych
Mierzenie elastyczności popytu
Pojęcie produktywności Uwagi o nieciągłości funkcji w ekonomii Co to jest inflacja i deflacja? Teoria dochodu społecznego Działalność ekonomiczna i procent Polityka ekonomiczna w czasie kryzysu Usus i abusus własności w świetle ekonomii Ekonomia polityczna
Rozwój życia gospodarczego
Potrzeby i wartość
Produkcja
Rola pracy w produkcji
Wymiana
Wymiana pośrednia
Inflacja
Kredyt
Podział dochodu społecznego
Konsumpcja Historia doktryn ekonomicznych
Wstęp
Okres I. Od V wieku przed Chrystusem do XIV wieku
Okres II. Od XIV wieku do 1750 roku ,
Okres III. Od 1750 roku do dziś Polityka cen a dochód społeczny
O politycznej skuteczności reglamentacji handlu zagranicznego Współzależność i funkcjonalizm w ekonomii [Definicje pojęć ekonomicznych]

TOM 2

CZĘŚĆ II. EKONOMIA: FELIETONY I ANALIZY
Robotnicy a udział w zyskach
Eksport drzewa
Jubileusz gospodarki bolszewickiej
Program naprawy skarbu
Stronnicy inflacji
Brak kapitału obiegowego
Własność prywatna w nowych konstytucjach
Wysoki czy niski kurs złotego?
Lata tłuste i lata chude
O programie gospodarczym Polski
Zagadnienia gospodarcze i socjalne w Rosji
Przewrót agrarny w Europie
Kapitalizm i socjalizm wobec etyki
Refleksje o wystawie poznańskiej
Dążności etatystyczne w Polsce
Czy i jak wprowadzić liberalizm ekonomiczny?
Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych
Siedem krów tłustych i siedem krów chudych
Len czy bawełna?
Kryzys, interwencja i etatyzm
Teoria ekonomii i etyka
Przeciwko nowym ciężarom
Skargi na brak inicjatywy prywatnej
Rozwój ekonomiczny Polski a cudzoziemcy
Blaski i nędze życia Ekonomii
Przednówek 1918 i 1921 roku
[Wywiad.] Kontyngenty są bronią obosieczną
Czy zmierzch kapitalizmu?
Kapitalizm a syndykalizm
Odpowiedzialność za kryzys gospodarczy
Wytyczne gospodarki wojennej
O swobodę dyskusji ekonomicznej
Spółdzielczość wobec kapitalizmu. (Artykuł dyskusyjny)

CZĘŚĆ III. EKONOMIA: POLEMIKI I RECENZJE
Czy pomoc państwa potrzebna? [Recenzja.] Ludwik Mises, Liberalismus
Polska piatiletka?
Dochód społeczny to możność zaspokojenia potrzeb
Ależ, ależ kochany Kaziu!
Literatura wyzwolona z odpowiedzialności
Liberalizm wobec polityki i sprawy społecznej
Kryzys światowy kryzysem teorii Saya?
Statystyka wobec inflacji
[Recenzja.] Bohdan Łączkowski, Możliwości polityki zbożowej
Rolnictwo i przemysł. (Dyskusja)
"Tak chmurne niebo nie wyjaśnia się bez burzy". (Polemika)
Profesor Edward Lipiński o Etatyzmie w Polsce. Polemika
W sprawie karteli
[Recenzja.] Wiktor Ormicki, Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej
[Recenzja.] Stanisław Wyrobisz, Etatyzm czy liberalizm
[Polemika.] Edward Taylor, Odpowiedź prof. A. Heydlowi z powodu jego artykułu pt. "Czy kryzys światowy jest kryzysem teorii Saya". Replika autora
[Recenzja.] Jan Lutosławski, Wahania myśli rolniczej
[Przedmowa.] Lionel Robbins, Wielkie przesilenie gospodarcze
[Recenzja.] Ferdynand Zweig, System ekonomii i skarbowości Juliana Dunajewskiego

CZĘŚĆ IV. SPRAWY PUBLICZNE
Polityka a etyka
Świadomość narodowa i przyszłość narodu polskiego
Mowa na wiecu akademickim 2 listopada 1918 roku
Nacjonalizm nowoczesny a polska polityka wschodnia
Organizacja Pracy Związku Narodów
Straszne dzieci
Drzewa na Rynku krakowskim
"W osaczonej reducie"
Sto lat temu
Szkoła morza
Kwiatki z niwy etatyzmu
Psychologia lokajska
Więźniowie brzescy nie chcą kandydować?
Etatyzacja sumień
Etatyzm a wykształcenie
Camera obscura
Prawdziwa demokracja

CZĘŚĆ V. KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
Międzynarodowe gusta Tradycja i moda Myśli o kulturze
Kultura wiejska. (Referat na Akademii 75-lecia "Gazety Rolniczej", 10 czerwca 1938)
Nowy styl życia

CZĘŚĆ VI. SZTUKI PIĘKNE
Moja droga do sztuki Jacek Malczewski (wrażenia i refleksje) Ze wspomnień o Jacku Malczewskim Z wierszy Jacka Malczewskiego Stanisław Szukalski - sylwetka artysty Wystawa malarstwa polskiego w Wiedniu
Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" w Krakowskim Pałacu Sztuki
Wystawa Starego Portretu w Krakowie Wystawa Styków
Wystawa szukalszczyków w Katowicach Ziemiańskość i sztuka polska
Serwis do gry w l‘hombre‘a z saskiej porcelany z początku XIX wieku
Wyspiański
Wesele w Moskwie - garść wrażeń

CZĘŚĆ VII. PODRÓŻE
Listy z Moskwy
Listy z jasnego brzegu
Notatki z podróży
Wrażenia z Ameryki
Dawność i nowość w Stanach Zjednoczonych

CZĘŚĆ VIII. SYLWETKI
Władysław Grabski
Ze wspomnień o Stanisławie Larysz-Niedzielskim
Zgon Władysława Leopolda Jaworskiego
Śp. Kazimierz Wyszyński
Śp. Jan Kostanecki. [Dwa wspomnienia]
Dmowski z wosku
Gustaw Cassel. Próba sylwetki
Filozofia Forda
Aforyzmy Forda
Nota biograficzna
Indeks osobowy
Indeks rzeczowy


1570 stron, Format: 17.9x24.6, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019