wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA OBOZU RZĄDZĄCEGO W POLSCE W LATACH 1935-1939


CHŁOPECKI T.

wydawnictwo: FNCE, 2018, wydanie I

cena netto: 75.55 Twoja cena  71,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Myśl polityczna i prawna obozu rządzącego w Polsce w latach 1935-1939


"Poprzedzające wybuch II wojny światowej pięć lat to pod wieloma względami niezwykle interesujący okres dziejów naszego państwa. Nic w tym dziwnego. Jest to czas, w którym losy Polski i Europy oraz mającego nastąpić konfliktu nie były jeszcze przesądzone. Dla współczesnego odbiorcy przekazu dotyczącego ówczesnych wydarzeń recepcja ich jest bardzo jednoznaczna. Każdorazowo są one analizowane i oceniane przez pryzmat kataklizmu, jaki miał wkrótce miejsce. Postawa ta łączy badaczy wielu dziedzin nauki: historyków, ekonomistów czy socjologów. Przedłożona mojej ocenie pozycja wykracza poza ramy tego kanonu. Obszerne i szczegółowe opracowanie dobrze oddaje specyfikę światopoglądowo-ideową obozu rządzącego."

- Z recenzji Prof. UZ dra hab. Stefana Dudry.


Wstęp

Rozdział I. Dyskusja nad koncepcjami ustrojowymi i prawnymi w latach 1926-1935
1. Determinanty kształtujące myśl polityczną i prawną 1926-1935
1.1. Kryzys parlamentaryzmu w latach 1922-1926
1.2. Polityka zagraniczna i narodowościowa
1.3. Gospodarka
2. Przewrót majowy i jego znaczenie
2.1. Przyczyny przewrotu majowego
2.2. Skutki polityczne przewrotu
2.3. Dyskusje ustrojowe i prawne
3. W stronę autorytaryzmu 1930-1935
3.1. Myśl autorytarna Stanisława Cara
3.2. Rozważania ustrojowe w pracach nad rewizją konstytucji
3.3. Stosunek do faszyzmu
3.4. Korporacjonizm

Rozdział II. Dekompozycja obozu rządzącego po śmierci Marszałka
1. Ewolucja stosunków politycznych w Polsce po śmierci Marszałka
1.1. Sytuacja polityczna i prawna po maju 1935 r.
1.2. Kształtowanie się linii "dekompozycji" obozu rządzącego
2. Obóz "pułkowników"
2.1. Wokół koncepcji państwowych
2.2. Związek Legionistów Polskich
2.3. Walka z Obozem Zjednoczenia Narodowego
3. Obóz Edwarda Rydza-Śmigłego
3.1. Dyskusja o następcy Komendanta
3.2. Edward Rydz-Śmigły
3.3. Idea militaryzacji społeczeństwa
4. Obóz Zjednoczenia Narodowego
4.1. Kształtowanie się myśli Obozu Zjednoczenia Narodowego
4.2. Główne założenia programowe
4.3. Ugrupowania Obozu Zjednoczenia Narodowego
5. Myśl "grupy zamkowej"
5.1. Środowisko skupione wokół Ignacego Mościckiego
5.2. Rozwiązania gabinetu Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
6. Myśl Konserwatywna
6.1. Środowiska konserwatywne po śmierci Piłsudskiego
6.2. Konserwatyści wobec polityki obozu rządzącego

Rozdział III. Myśl ustrojowoprawna w latach 1935-1939
1. Konstytucja kwietniowa z 23 IV 1935
1.1. Koncepcje ustrojowoprawne Konstytucji kwietniowej
1.2. Zasady naczelne Konstytucji kwietniowej
1.3. Sądownictwo
2. Władza wykonawcza
2.1. Dyskusje nad pozycją prezydenta w II RP
2.2. Naczelny wódz i jego znaczenie w systemie politycznym
2.3. Rada Ministrów
3. Dyskusje o koncepcji władzy ustawodawczej
3.1. Izba wyższa
3.2. Rola sejmu
3.3. Ordynacja wyborcza
3.4. Powszechna Organizacja Społeczeństwa

Rozdział IV. Między wolnym rynkiem a interwencjonizmem
1. Dyskusje nad koncepcjami gospodarczymi w latach 1935-1939
1.1. Polityka gospodarcza rządu
1.2. Koncepcje reformy rolnej
1.3. Wojsko a gospodarka 1935-1939
1.4. Centralny Okręg Przemysłowy
2. Dyskusje wokół polityki gospodarczej rządu
2.1. Proporcjonalizm Feliksa Młynarskiego
2.2. Rozważania na temat rozwoju gospodarczego
2.3. Stanowisko kół przemysłowych
2.4. Przepisy kartelowe

Rozdział V. Koncepcje polityki zagranicznej w latach 1935-1939
1. Sytuacja międzynarodowa po śmierci Marszałka
1.1. Między Berlinem a Moskwą
1.2. Polityka "równowagi"
1.3. Czechosłowacja
1.4. Gdańsk
2. Stosunek do polityki imperialistycznej Niemiec i ZSRR
2.1. Polityka polsko-niemiecka
2.2. Stosunek do polityki ZSRR
3. Idee sojuszy politycznych
3.1. Wspólna polityka Polski i Francji
3.2. Relacje polsko-brytyjskie
3.3. Sojusz rumuńsko-polski
4. Myśl polskiego kolonializmu i polityki morskiej
4.1. Koncepcje kolonii Ligi Morskiej i Kolonialnej
4.2. Myśl międzynarodowa Gustawa Orlicza-Dreszera
4.3. Polityka morska

Rozdział VI. Polityka obozu rządzącego wobec mniejszości narodowych w latach 1935-1939
1. Rzeczpospolita wielu narodów
1.1. Mniejszości narodowe odrodzonej Polski
1.2. Koncepcje Komitetu do Spraw Narodowościowych
1.3. Idea prometeizmu w myśli obozu rządzącego
2. Ukraińcy w II Rzeczypospolitej
2.1. Kwestia ukraińska
2.2. Idee asymilacji
2.3. Uregulowanie statusu prawnego Kościoła prawosławnego
3. Kwestia żydowska
3.1. Ludność żydowska w Polsce
3.2. Obóz rządzący wobec mniejszości żydowskiej
3.3. Koncepcje emigracyjne obozu rządzącego
4. Nowy kurs polityki wobec Białorusinów
4.1. Białorusini w II Rzeczypospolitej
4.2. Mniejszość białoruska w polityce państwowej
5. Kwestia niemiecka
5.1. Mniejszość niemiecka w Polsce
5.2. Obóz rządzący wobec mniejszości niemieckiej
5.3. Polityka Michała Grażyńskiego

Zakończenie
Summary
Zusammenfassung
Bibliografia


605 stron, Format: 17.3x24.5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019