wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ABC OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO


STRYCHARSKI P.

wydawnictwo: ODDK, 2018, wydanie I

cena netto: 113.40 Twoja cena  107,73 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

ABC operatora wózka widłowego


Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych  unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:

  • kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,

  • rodzaje i budowa wózków,

  • ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),

  • zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,

  • od czego zależy stateczność i stabilność wózka,

  • czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,

  • bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,

  • pierwsza pomoc przedmedyczna,

  • ochrona przeciwpożarowa.

Publikacja uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47), obowiązującego od 10 sierpnia 2018 r. 


Wstęp  5

Zezwolenia imienne . 7
Zaświadczenia kwalifikacyjne UDT . 9
Badania lekarskie . 11

Rodzaje wózków . 13

Budowa wózków . 17

Ładunkoznawstwo . 21

UDT  29
Jednostki dozoru technicznego . 29
Urządzenia techniczne  29
Warunki techniczne dozoru technicznego . 29
Kwalifikowanie osób do obsługi urządzeń technicznych . 34
Akty prawne regulujące działalność UDT  34

Bezpieczeństwo pracy przy wózkach widłowych . 37
Porażenie prądem elektrycznym . 37
Poparzenie elektrolitem kwasu siarkowego  38
Wydzielanie się gazów podczas procesu ładowania  38
Niebezpieczeństwo wybuchu związane z iskrzeniem aparatury  39
Niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru lub wybuchu  39
Niebezpieczeństwo zatrucia spalinami  40
Zagrożenie hałasem . 41
Spadanie składowanych i przewożonych ładunków . 42
Zderzenie się wózków oraz przewrócenie się wózka . 42

Stateczność i stabilność wózka widłowego  45

Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu pracy z wózkami . 49
Czynności wykonywane PRZED rozpoczęciem pracy na urządzeniu . 49
Czynności kierowcy-operatora W TRAKCIE pracy na urządzeniu . 52
Czynności operatora PO zakończeniu pracy na urządzeniu . 55

Eksploatacja i wymiana butli gazowych LPG . 57

Pierwsza pomoc przedmedyczna  61
Art. 162 Kodeksu karnego . 61
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne  62
Opatrywanie ran i urazów . 65

Ochrona przeciwpożarowa  67

Akty prawne regulujące obsługę i konserwację wózków jezdniowych z napędem silnikowym . 69
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650 ze zm.) . 69
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47) . 73
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 849 ze zm.)  78

Wzory zezwoleń imiennych  83

Pytania przygotowujące do egzaminu UDT (kat. II WJO) . 87
ZESTAW A – wersja wcześniejsza, obowiązująca do 31 grudnia 2017 r.  87
ZESTAW B – wersja obowiązująca od 2018 r. . 107
Bibliografia  135


136 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019