wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AUTOMATYZACJA NUDNYCH ZADAŃ Z PYTHONEM NAUKA PROGRAMOWANIA


SWEIGART A.

wydawnictwo: HELION, 2021, wydanie II

cena netto: 106.20 Twoja cena  100,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Automatyzacja nudnych zadań z Pythonem.

Nauka programowania


Komputer jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które może posłużyć do błyskawicznego wykonywania przeróżnych czynności. Dotyczy to również zadań, które zwykle zajmują mnóstwo czasu, a przy tym są męczące i nudne. Zamiast przez wiele godzin porównywać czy wprowadzać dane, lepiej dobrze zaprogramować komputer, który wykona takie zadania w ciągu kilku sekund. Aby to osiągnąć, wcale nie trzeba być profesjonalnym programistą!

Jeśli nie masz pojęcia o programowaniu, ale chcesz wykorzystać komputer do automatyzacji prostych, powtarzalnych operacji, trzymasz w ręku właściwą książkę.

Podstawy programowania przedstawiono tu w sposób klarowny i zrozumiały, poszczególne działania wyjaśniono krok po kroku, a propozycje praktycznych projektów pozwalają na gruntowne przyswojenie materiału i poszerzenie wiedzy. Do nauki wykorzystano język Python, ponieważ jest on stosunkowo prosty, popularny, a przy tym wciąż rozwijany. Szybko przekonasz się, ile czasu i wysiłku można zaoszczędzić dzięki automatyzacji zadań za pomocą krótkich i łatwych programów!

W książce znajdziesz między innymi:

 • podstawy programowania w Pythonie

 • opis kontroli przepływu działania programu

 • informacje o pracy na danych tekstowych i plikach

 • wiadomości o pracy z plikami CSV i danymi JSON

 • harmonogramy zadań i opis kontroli czasu uruchamiania programu

 • możliwości kontrolowania klawiatury i myszy za pomocą automatyzacji GUI


  O autorze (21)

  O recenzencie technicznym (21)

  Podziękowania (23)

  Wprowadzenie (25)

  • Do kogo jest skierowana ta książka? (26)
  • Konwencje (27)
  • Czym jest programowanie? (27)
   • Co to jest Python? (28)
   • Programiści nie muszą dobrze znać matematyki (28)
   • Programowanie to aktywność kreatywna (29)
  • O tej książce (30)
  • Pobieranie i instalacja Pythona (31)
  • Uruchomienie środowiska IDLE (33)
   • Powłoka interaktywna (33)
  • Jak otrzymać pomoc? (34)
  • Sprytne zadawanie pytań dotyczących programowania (35)
  • Podsumowanie (36)

  CZĘŚĆ I. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W PYTHONIE (37)

  1. Podstawy Pythona (39)

  • Wprowadzanie wyrażeń w powłoce interaktywnej (40)
  • Liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i ciągi tekstowe (43)
  • Konkatenacja i replikacja ciągu tekstowego (43)
  • Przechowywanie wartości w zmiennych (45)
   • Polecenia przypisania (45)
   • Nazwy zmiennych (47)
  • Twój pierwszy program (48)
  • Analiza programu (49)
   • Polecenia (49)
   • Funkcja print() (50)
   • Funkcja input() (50)
   • Wyświetlanie imienia użytkownika (50)
   • Funkcja len() (51)
   • Funkcje str(), int() i float() (52)
  • Podsumowanie (55)
  • Pytania kontrolne (56)

  2. Kontrola przepływu działania programu (59)

  • Wartości boolowskie (60)
  • Operatory porównania (61)
  • Operatory boolowskie (63)
   • Binarne operatory boolowskie (63)
   • Operator not (64)
  • Łączenie operatorów boolowskich i porównania (65)
  • Elementy kontroli przepływu działania programu (65)
   • Warunek (66)
   • Blok kodu (66)
  • Wykonywanie programu (66)
  • Polecenia kontroli przepływu działania programu (67)
   • Polecenie if (67)
   • Polecenie else (68)
   • Polecenie elif (69)
   • Pętla while (74)
   • Polecenie break (78)
   • Polecenie continue (79)
   • Pętla for i funkcja range() (83)
  • Import modułów (87)
   • Polecenie from import (88)
  • Wcześniejsze zakończenie programu za pomocą sys.exit() (88)
  • Podsumowanie (89)
  • Pytania kontrolne (89)

  3. Funkcje (91)

  • Polecenie def wraz z parametrami (93)
  • Wartość zwrotna funkcji i polecenie return (93)
  • Wartość None (95)
  • Argumenty w postaci słów kluczowych i funkcja print() (96)
  • Zasięgi lokalny i globalny (97)
   • Zmienne lokalne nie mogą być używane w zasięgu globalnym (98)
   • W zasięgu lokalnym nie można używać zmiennych zdefiniowanych w innych zasięgach lokalnych (99)
   • Zmienna globalna może być używana w zasięgu lokalnym (99)
   • Zmienna lokalna i globalna o takiej samej nazwie (100)
  • Polecenie global (101)
  • Obsługa wyjątków (103)
  • Krótki program - odgadnij liczbę (105)
  • Podsumowanie (107)
  • Pytania kontrolne (108)
  • Projekt praktyczny (108)
   • Problem Collatza (109)
   • Weryfikacja danych wyjściowych (109)

  4. Listy (111)

  • Typ danych List (111)
   • Pobieranie poszczególnych wartości listy za pomocą indeksu (112)
   • Indeks ujemny (114)
   • Pobieranie podlisty za pomocą wycinka (114)
   • Pobieranie długości listy za pomocą polecenia len() (115)
   • Zmiana wartości na liście za pomocą indeksu (115)
   • Konkatenacja i replikacja listy (116)
   • Usunięcie wartości listy za pomocą polecenia del (116)
  • Praca z listą (116)
   • Użycie pętli for wraz z listą (118)
   • Operatory in i not in (119)
   • Sztuczka pozwalająca na wiele jednoczesnych operacji przypisania (120)
  • Operatory przypisania i zmiany wartości (121)
  • Metody (122)
   • Odszukanie wartości na liście za pomocą metody index() (122)
   • Dodanie wartości do listy za pomocą metod append() i insert() (123)
   • Usuwanie wartości z listy za pomocą metody remove() (124)
   • Sortowanie wartości listy za pomocą metody sort() (124)
  • Przykładowy program - Magic 8 Ball utworzony za pomocą listy (126)
  • Typy przypominające listę - ciąg tekstowy i krotka (127)
   • Modyfikowalne i niemodyfikowalne typy danych (128)
   • Typ danych krotka (130)
   • Konwersja typu za pomocą funkcji list() i tuple() (131)
  • Odwołania (132)
   • Przekazywanie odwołania (134)
   • Funkcje copy() i deepcopy() modułu copy (135)
  • Podsumowanie (136)
  • Pytania kontrolne (136)
  • Projekty praktyczne (137)
   • Kod z przecinkami (137)
   • Obraz na podstawie macierzy (137)

  5. Słowniki i strukturyzacja danych (139)

  • Typ danych Dictionary (139)
   • Słownik kontra lista (140)
   • Metody keys(), values() i items() (142)
   • Sprawdzenie, czy klucz lub wartość istnieją w słowniku (143)
   • Metoda get() (144)
   • Metoda setdefault() (144)
  • Eleganckie wyświetlanie danych (146)
  • Użycie struktur danych do modelowania rzeczywistych rozwiązań (147)
   • Plansza do gry w kółko i krzyżyk (148)
   • Zagnieżdżone słowniki i listy (152)
  • Podsumowanie (154)
  • Pytania kontrolne (154)
  • Projekty praktyczne (154)
   • Inwentarz w grze fantasy (155)
   • Funkcja konwertująca listę na słownik dla inwentarza w grze fantasy (155)

  6. Operacje na ciągach tekstowych (157)

  • Praca z ciągami tekstowymi (157)
   • Literały ciągu tekstowego (158)
   • Indeksowanie i wycinanie ciągów tekstowych (161)
   • Użycie operatorów in i not in podczas pracy z ciągami tekstowymi (162)
  • Użyteczne metody ciągu tekstowego (162)
   • Metody upper(), lower(), isupper() i islower() (162)
   • Metody typu isX() (164)
   • Metody startswith() i endswith() (166)
   • Metody join() i split() (167)
   • Wyrównywanie tekstu za pomocą metod rjust(), ljust() i center() (168)
   • Usunięcie białych znaków za pomocą strip(), rstrip() i lstrip() (170)
   • Kopiowanie i wklejanie ciągów tekstowych za pomocą modułu pyperclip (171)
  • Projekt - menedżer haseł (172)
   • Etap 1. Projekt programu i struktur danych (172)
   • Etap 2. Obsługa argumentów wiersza poleceń (173)
   • Etap 3. Skopiowanie odpowiedniego hasła (173)
  • Projekt - dodanie wypunktowania do kodu znaczników Wiki (175)
   • Etap 1. Kopiowanie i wklejanie ze schowka (175)
   • Etap 2. Rozdzielenie wierszy tekstu i dodanie gwiazdki (176)
   • Etap 3. Złączenie zmodyfikowanych wierszy (177)
  • Podsumowanie (177)
  • Pytania kontrolne (178)
  • Projekt praktyczny (179)
   • Wyświetlenie tabeli (179)

  CZĘŚĆ II. AUTOMATYZACJA ZADAŃ (181)

  7. Dopasowanie wzorca za pomocą wyrażeń regularnych (183)

  • Wyszukiwanie wzorców w tekście bez użycia wyrażeń regularnych (184)
  • Wyszukiwanie wzorców w tekście z użyciem wyrażeń regularnych (186)
   • Tworzenie obiektów wyrażeń regularnych (187)
   • Dopasowanie obiektów wyrażeń regularnych (187)
   • Przegląd dopasowania za pomocą wyrażenia regularnego (189)
  • Jeszcze więcej o dopasowaniach wzorca za pomocą wyrażeń regularnych (189)
   • Grupowanie z użyciem nawiasów (189)
   • Dopasowanie wielu grup za pomocą potoku (190)
   • Opcjonalne dopasowanie za pomocą znaku zapytania (191)
   • Dopasowanie zera wystąpień lub większej liczby wystąpień za pomocą gwiazdki (192)
   • Dopasowanie jednego wystąpienia lub wielu wystąpień za pomocą plusa (193)
   • Dopasowanie określonych powtórzeń za pomocą nawiasu klamrowego (193)
  • Dopasowanie zachłanne i niezachłanne (194)
  • Metoda findall() (195)
  • Klasy znaków (196)
  • Utworzenie własnej klasy znaków (197)
  • Znaki ^ oraz $ (198)
  • Znak wieloznaczny (199)
   • Dopasowanie wszystkiego za pomocą kropki i gwiazdki (199)
   • Dopasowanie znaku nowego wiersza za pomocą kropki (200)
  • Przegląd znaków stosowanych w wyrażeniach regularnych (200)
  • Dopasowanie bez uwzględnienia wielkości znaków (201)
  • Zastępowanie ciągu tekstowego za pomocą metody sub() (202)
  • Zarządzanie skomplikowanymi wyrażeniami regularnymi (203)
  • Połączenie opcji re.IGNORECASE, re.DOTALL i re.VERBOSE (203)
  • Projekt - wyodrębnianie numeru telefonu i adresu e-mail (204)
   • Etap 1. Utworzenie wyrażenia regularnego dopasowującego numer telefonu (205)
   • Etap 2. Utworzenie wyrażenia regularnego dopasowującego adres e-mail (206)
   • Etap 3. Wyszukanie wszystkich dopasowań w tekście umieszczonym w schowku (207)
   • Etap 4. Połączenie dopasowań w celu utworzenia pojedynczego ciągu tekstowego do umieszczenia w schowku (208)
   • Uruchomienie programu (208)
   • Pomysły na podobne programy (209)
  • Podsumowanie (209)
  • Pytania kontrolne (210)
  • Projekty praktyczne (211)
   • Wykrywanie silnego hasła (212)
   • Oparta na wyrażeniu regularnym wersja metody strip() (212)

  8. Odczyt i zapis plików (213)

  • Pliki i ścieżki dostępu do plików (213)
   • Lewy ukośnik w systemie Windows, prawy ukośnik w systemach macOS i Linux (214)
   • Bieżący katalog roboczy (215)
   • Względne kontra bezwzględne ścieżki dostępu (216)
   • Tworzenie nowych katalogów za pomocą funkcji os.makedirs() (216)
  • Moduł os.path (217)
   • Obsługa bezwzględnych i względnych ścieżek dostępu (217)
   • Ustalenie wielkości pliku i zawartości katalogu (220)
   • Sprawdzenie poprawności ścieżki dostępu (221)
  • Proces odczytu i zapisu pliku (222)
   • Otwieranie pliku za pomocą funkcji open() (223)
   • Odczyt zawartości pliku (224)
   • Zapis pliku (225)
  • Zapis zmiennych za pomocą modułu shelve (226)
  • Zapis zmiennych za pomocą funkcji pprint.pformat() (227)
  • Projekt - generowanie losowych plików quizu (229)
   • Etap 1. Umieszczenie danych quizu w słowniku (229)
   • Etap 2. Utworzenie pliku quizu i losowe umieszczenie odpowiedzi na pytania (230)
   • Etap 3. Utworzenie odpowiedzi (231)
   • Etap 4. Zapis treści w plikach quizu i odpowiedzi (232)
  • Projekt - schowek przechowujący wiele elementów (234)
   • Etap 1. Komentarze i konfiguracja pliku binarnego (235)
   • Etap 2. Zapis zawartości schowka wraz ze słowem kluczowym (235)
   • Etap 3. Wyświetlenie słów kluczowych i wczytanie treści powiązanej ze słowem kluczowym (236)
  • Podsumowanie (237)
  • Pytania kontrolne (237)
  • Projekty praktyczne (238)
   • Rozbudowa programu schowka przechowującego wiele elementów (238)
   • Program Mad Libs (238)
   • Wyszukiwanie wyrażenia regularnego (239)

  9. Organizacja plików (241)

  • Moduł shutil (242)
   • Kopiowanie plików i katalogów (242)
   • Przenoszenie oraz zmiana nazwy plików i katalogów (243)
   • Trwałe usunięcie plików i katalogów (245)
   • Bezpieczne usuwanie danych za pomocą modułu send2trash (246)
  • Przejście przez drzewo katalogu (246)
  • Kompresja plików za pomocą modułu zipfile (248)
   • Odczyt pliku w formacie ZIP (248)
   • Wyodrębnianie plików z archiwum ZIP (249)
   • Utworzenie i dodawanie elementów do archiwum ZIP (250)
  • Projekt - zmiana plików z datami w stylu amerykańskim na daty w stylu europejskim (251)
   • Etap 1. Utworzenie wyrażenia regularnego dla daty w stylu amerykańskim (251)
   • Etap 2. Identyfikacja w nazwie pliku fragmentów określających datę (253)
   • Etap 3. Utworzenie nowej nazwy pliku i zmiana nazw plików (254)
   • Pomysły na podobne programy (255)
  • Projekt - utworzenie archiwum ZIP będącego kopią katalogu (255)
   • Etap 1. Ustalenie nazwy pliku archiwum ZIP (256)
   • Etap 2. Utworzenie nowego archiwum ZIP (257)
   • Etap 3. Przejście przez drzewo katalogu i dodanie plików do archiwum ZIP (258)
   • Pomysły na podobne programy (259)
  • Podsumowanie (259)
  • Pytania kontrolne (260)
  • Projekty praktyczne (260)
   • Kopiowanie selektywne (260)
   • Usunięcie niepotrzebnych plików (260)
   • Wypełnienie przerw (260)

  10. Usuwanie błędów (261)

  • Zgłaszanie wyjątku (262)
  • Pobranie stosu wywołań w postaci ciągu tekstowego (264)
  • Asercje (265)
   • Użycie asercji w projekcie symulacji ulicznej sygnalizacji świetlnej (266)
   • Wyłączenie asercji (268)
  • Rejestracja danych (268)
   • Użycie modułu logging (268)
   • Nie przeprowadzaj procesu usuwania błędów za pomocą funkcji print() (270)
   • Poziomy rejestrowania informacji (271)
   • Wyłączenie rejestrowania informacji (272)
   • Rejestrowanie informacji w pliku (273)
  • Debugger środowiska IDLE (273)
   • Go (274)
   • Step (274)
   • Over (274)
   • Out (275)
   • Quit (275)
   • Debugowanie programu sumującego liczby (275)
   • Punkty kontrolne (277)
  • Podsumowanie (279)
  • Pytania kontrolne (280)
  • Projekt praktyczny (281)
   • Debugowanie programu symulującego rzut monetą (281)

  11. Pobieranie danych z internetu (283)

  • Projekt - mapIt.py z użyciem modułu webbrowser (284)
   • Etap 1. Ustalenie adresu URL (285)
   • Etap 2. Obsługa argumentów wiersza poleceń (285)
   • Etap 3. Obsługa zawartości schowka i uruchomienie przeglądarki WWW (286)
   • Pomysły na podobne programy (287)
  • Pobieranie plików z internetu za pomocą modułu requests (287)
   • Pobieranie strony internetowej za pomocą funkcji requests.get() (288)
   • Sprawdzenie pod kątem błędów (289)
  • Zapis pobranych plików na dysku twardym (290)
  • HTML (291)
   • Zasoby pomagające w poznawaniu języka HTML (291)
   • Krótkie wprowadzenie (292)
   • Wyświetlenie kodu źródłowego HTML strony internetowej (293)
   • Wyświetlenie oferowanych przez przeglądarkę WWW narzędzi programistycznych (293)
   • Użycie narzędzi programistycznych do wyszukiwania elementów HTML (296)
  • Przetwarzanie kodu HTML za pomocą modułu Beautiful Soup (297)
   • Utworzenie obiektu BeautifulSoup na podstawie kodu HTML (297)
   • Wyszukiwanie elementu za pomocą metody select() (298)
   • Pobieranie danych z atrybutów elementu (300)
  • Projekt - wyszukiwanie typu "szczęśliwy traf" w Google (301)
   • Etap 1. Pobranie argumentów wiersza poleceń i żądanie strony wyszukiwarki (301)
   • Etap 2. Wyszukanie wszystkich wyników (302)
   • Etap 3. Otworzenie kart przeglądarki WWW dla poszczególnych wyników (303)
   • Pomysły na podobne programy (304)
  • Projekt - pobranie wszystkich komiksów z witryny XKCD (304)
   • Etap 1. Projekt programu (306)
   • Etap 2. Pobranie strony internetowej (307)
   • Etap 3. Odszukanie i pobranie obrazu komiksu (307)
   • Etap 4. Zapis obrazu i odszukanie poprzedniego komiksu (308)
   • Pomysły na podobne programy (310)
  • Kontrolowanie przeglądarki WWW za pomocą modułu selenium (310)
   • Uruchomienie przeglądarki WWW kontrolowanej przez moduł selenium (310)
   • Wyszukanie elementów na stronie (311)
   • Kliknięcie na stronie (314)
   • Wypełnianie i wysyłanie formularzy sieciowych (314)
   • Symulacja naciśnięcia klawiszy specjalnych (315)
   • Klikanie przycisków przeglądarki WWW (316)
   • Więcej informacji na temat modułu selenium (316)
  • Podsumowanie (316)
  • Pytania kontrolne (316)
  • Projekty praktyczne (317)
   • Klient poczty działający w wierszu poleceń (318)
   • Pobieranie obrazów z witryny internetowej (318)
   • 2048 (318)
   • Weryfikacja łącza (318)

  12. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel (319)

  • Dokumenty Excela (320)
  • Instalacja modułu openpyxl (320)
  • Odczyt dokumentów Excela (321)
   • Otwieranie istniejącego dokumentu Excela za pomocą openpyxl (321)
   • Pobranie arkuszy ze skoroszytu (322)
   • Pobieranie komórek z arkuszy (322)
   • Konwersja między literami kolumn i liczbami (324)
   • Pobieranie wierszy i kolumn z arkuszy (325)
   • Skoroszyty, arkusze i komórki (327)
  • Projekt - odczyt danych z arkusza kalkulacyjnego (327)
   • Etap 1. Odczyt danych z arkusza kalkulacyjnego (328)
   • Etap 2. Wypełnienie struktury danych (329)
   • Etap 3. Zapis wyników do pliku (331)
   • Pomysły na podobne programy (332)
  • Zapis dokumentów Excela (332)
   • Tworzenie i zapisywanie dokumentów Excela (332)
   • Tworzenie i usuwanie arkuszy kalkulacyjnych (333)
   • Zapis wartości w komórkach (334)
  • Projekt - uaktualnienie skoroszytu (335)
   • Etap 1. Przygotowanie struktury danych wraz z uaktualnionymi informacjami (336)
   • Etap 2. Sprawdzenie wszystkich wierszy i skorygowanie nieprawidłowych cen (337)
   • Pomysły na podobne programy (338)
  • Ustawienie stylu czcionki komórek (338)
  • Obiekt Font (339)
  • Formuły (341)
  • Dostosowanie wierszy i kolumn do własnych potrzeb (342)
   • Ustalenie wysokości wiersza i szerokości kolumny (343)
   • Łączenie i dzielenie komórki (343)
   • Zablokowane okienka (344)
  • Wykresy (345)
  • Podsumowanie (348)
  • Pytania kontrolne (348)
  • Projekty praktyczne (349)
   • Program tworzący tabliczkę mnożenia (349)
   • Program wstawiający pusty wiersz (350)
   • Program zmieniający położenie komórek arkusza kalkulacyjnego (350)
   • Przeniesienie zawartości pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego (351)
   • Przeniesienie zawartości arkusza kalkulacyjnego do plików tekstowych (351)

  13. Praca z dokumentami PDF i Worda (353)

  • Dokumenty w formacie PDF (353)
   • Wyodrębnianie tekstu z dokumentu PDF (354)
   • Deszyfrowanie dokumentu PDF (356)
   • Tworzenie dokumentów PDF (357)
  • Projekt - połączenie wybranych stron z wielu dokumentów PDF (362)
   • Etap 1. Wyszukanie wszystkich plików w formacie PDF (363)
   • Etap 2. Otworzenie poszczególnych dokumentów PDF (364)
   • Etap 3. Dodanie poszczególnych stron (364)
   • Etap 4. Zapis dokumentu wynikowego (365)
   • Pomysły na podobne programy (366)
  • Dokumenty procesora tekstu Microsoft Word (366)
   • Odczyt dokumentów Worda (367)
   • Pobranie pełnego tekstu z pliku w formacie .docx (368)
   • Nadawanie stylu akapitom i obiektom Run (369)
   • Utworzenie dokumentu Worda z niestandardowymi stylami (370)
   • Atrybuty obiektu Run (371)
   • Zapis dokumentów Worda (372)
   • Dodanie nagłówków (374)
   • Dodanie znaku podziału wiersza i strony (375)
   • Dodanie obrazu (376)
  • Podsumowanie (376)
  • Pytania kontrolne (377)
  • Projekty praktyczne (378)
   • PDF Paranoja (378)
   • Własne zaproszenia utworzone w dokumencie Worda (378)
   • Program łamiący hasło dokumentu PDF za pomocą ataku typu brute force (379)

  14. Praca z plikami CSV i danymi JSON (381)

  • Moduł csv (382)
   • Obiekt Reader (383)
   • Użycie pętli for do odczytu danych z obiektu Reader (384)
   • Obiekt Writer (384)
   • Argumenty w postaci słów kluczowych delimiter i lineterminator (386)
  • Projekt - usunięcie nagłówka z pliku CSV (387)
   • Etap 1. Iteracja przez poszczególne pliki CSV (387)
   • Etap 2. Odczyt zawartości pliku CSV (388)
   • Etap 3. Zapis pliku CSV bez pierwszego wiersza (389)
   • Pomysły na podobne programy (390)
  • JSON i API (390)
  • Moduł json (392)
   • Odczyt danych JSON za pomocą funkcji loads() (392)
   • Zapis danych w formacie JSON za pomocą funkcji dumps() (392)
  • Projekt - pobieranie bieżących danych prognozy pogody (393)
   • Etap 1. Pobranie z wiersza poleceń informacji o lokalizacji (393)
   • Etap 2. Pobranie danych w formacie JSON (394)
   • Etap 3. Wczytanie danych w formacie JSON i wyświetlenie prognozy pogody (395)
   • Pomysły na podobne programy (397)
  • Podsumowanie (397)
  • Pytania kontrolne (397)
  • Projekty praktyczne (398)
   • Konwerter danych w formacie Excel do formatu CSV (398)

  15. Czas, harmonogram zadań i uruchamianie programów (401)

  • Moduł time (402)
   • Funkcja time.time() (402)
   • Funkcja time.sleep() (403)
  • Zaokrąglanie liczb (404)
  • Projekt - superstoper (405)
   • Etap 1. Przygotowanie programu do pomiaru czasu (405)
   • Etap 2. Monitorowanie i wyświetlenie czasu okrążenia (406)
   • Pomysły na podobne programy (407)
  • Moduł datetime (408)
   • Typ danych timedelta (410)
   • Pauza aż do chwili osiągnięcia określonej daty (411)
   • Konwersja obiektu datetime na ciąg tekstowy (412)
   • Konwersja ciągu tekstowego na obiekt datetime (413)
  • Przegląd funkcji czasu w Pythonie (414)
  • Wielowątkowość (415)
   • Przekazanie argumentów funkcji docelowej dla nowego wątku (417)
   • Kwestie związane ze współbieżnością (418)
  • Projekt - wielowątkowy program pobierający dane z witryny XKCD (418)
   • Etap 1. Modyfikacja programu w celu użycia funkcji (419)
   • Etap 2. Utworzenie i uruchomienie wątków (420)
   • Etap 3. Zaczekanie na zakończenie działania wszystkich wątków (421)
  • Uruchamianie innych programów z poziomu Pythona (421)
   • Przekazanie funkcji Popen() argumentów wiersza poleceń (424)
   • Harmonogram zadań, launchd i cron (424)
   • Otwieranie witryn internetowych za pomocą Pythona (425)
   • Wykonywanie innych skryptów Pythona (425)
   • Otwieranie plików w ich aplikacjach domyślnych (426)
  • Projekt - prosty program odliczający czas (427)
   • Etap 1. Odliczanie (428)
   • Etap 2. Odtworzenie pliku dźwiękowego (428)
   • Pomysły na podobne programy (429)
  • Podsumowanie (430)
  • Pytania kontrolne (430)
  • Projekty praktyczne (431)
   • Ładniejszy stoper (431)
   • Oparty na harmonogramie program pobierający komiksy (431)

  16. Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych (433)

  • SMTP (434)
  • Wysyłanie wiadomości e-mail (434)
   • Nawiązanie połączenia z serwerem SMTP (435)
   • Wysłanie wiadomości SMTP typu "Witaj" (436)
   • Włączenie szyfrowania TLS (437)
   • Logowanie w serwerze SMTP (437)
   • Wysyłanie wiadomości e-mail (438)
   • Zamknięcie połączenia z serwerem SMTP (438)
  • IMAP (439)
  • Pobieranie i usuwanie wiadomości e-mail za pomocą protokołu IMAP (439)
   • Nawiązanie połączenia z serwerem IMAP (440)
   • Logowanie w serwerze IMAP (441)
   • Wyszukiwanie wiadomości e-mail (441)
   • Pobieranie wiadomości e-mail i oznaczanie jej jako przeczytanej (445)
   • Pobieranie adresów e-mail z niezmodyfikowanych wiadomości e-mail (447)
   • Pobranie treści z niezmodyfikowanej wiadomości e-mail (448)
   • Usuwanie wiadomości e-mail (449)
   • Zamknięcie połączenia z serwerem IMAP (450)
  • Projekt - wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniami o składkach (451)
   • Etap 1. Otworzenie pliku Excela (451)
   • Etap 2. Wyszukanie wszystkich członków klubu, którzy zalegają ze składką (453)
   • Etap 3. Wysłanie spersonalizowanego przypomnienia (453)
  • Wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą Twilio (455)
   • Założenie konta w serwisie Twilio (456)
   • Wysyłanie wiadomości tekstowych (456)
  • Projekt - moduł typu "wyślij mi wiadomość SMS" (459)
  • Podsumowanie (460)
  • Pytania kontrolne (461)
  • Projekty praktyczne (461)
   • Program losowo przypisujący uciążliwe zadania (461)
   • Przypomnienie o parasolu (462)
   • Automatyczna rezygnacja z subskrypcji (462)
   • Kontrola komputera za pomocą wiadomości e-mail (462)

  17. Praca z obrazami (465)

  • Podstawy teorii obrazu cyfrowego (465)
   • Kolory i wartości RGBA (466)
   • Współrzędne i krotki pudełek (467)
  • Praca z obrazami za pomocą modułu pillow (468)
   • Praca z typem danych Image (470)
   • Przycinanie obrazu (471)
   • Kopiowanie i wklejanie obrazów w innych obrazach (472)
   • Zmiana wielkości obrazu (474)
   • Rotacja i lustrzane odbicia obrazu (476)
   • Zmiana poszczególnych pikseli (478)
  • Projekt - dodanie logo (480)
   • Etap 1. Otworzenie pliku logo (481)
   • Etap 2. Iteracja przez wszystkie pliki i otworzenie obrazów (481)
   • Etap 3. Zmiana wielkości obrazu (482)
   • Etap 4. Dodanie obrazu logo i zapisanie zmian (483)
   • Pomysły na podobne programy (485)
  • Rysowanie na obrazach (486)
   • Rysowanie kształtów (486)
   • Umieszczanie tekstu na obrazie (488)
  • Podsumowanie (490)
  • Pytania kontrolne (491)
  • Projekty praktyczne (491)
   • Rozbudowa i poprawa projektów omówionych w rozdziale (491)
   • Odszukanie na dysku twardym katalogów zawierających zdjęcia (492)
   • Własne wizytówki (493)

  18. Kontrolowanie klawiatury i myszy za pomocą automatyzacji GUI (495)

  • Instalacja modułu pyautogui (496)
  • Pozostajemy na kursie (496)
   • Zamknięcie wszystkiego przez wylogowanie się (497)
   • Pauzy i funkcja bezpiecznej awarii (497)
  • Kontrola poruszania myszą (498)
   • Poruszanie kursorem myszy (499)
   • Pobranie informacji o położeniu kursora myszy (500)
  • Projekt - gdzie teraz jest kursor myszy? (500)
   • Etap 1. Import modułu (501)
   • Etap 2. Konfiguracja kodu zamykającego program oraz pętli działającej w nieskończoność (501)
   • Etap 3. Pobranie i wyświetlenie bieżących współrzędnych kursora myszy (502)
  • Kontrola działania myszy (503)
   • Kliknięcie myszą (504)
   • Przeciąganie myszą (504)
   • Przewijanie myszą (506)
  • Praca z ekranem (508)
   • Wykonanie zrzutu ekranu (508)
   • Analiza zrzutu ekranu (509)
  • Projekt - rozbudowa programu mouseNow.py (509)
  • Rozpoznawanie obrazu (510)
  • Kontrola klawiatury (512)
   • Przekazanie ciągu tekstowego z klawiatury (512)
   • Nazwy klawiszy (513)
   • Naciskanie i zwalnianie klawiszy (514)
   • Kombinacja klawiszy (515)
  • Przegląd funkcji modułu pyautogui (516)
  • Projekt - automatyczne wypełnianie formularzy (517)
   • Etap 1. Ustalenie kroków do wykonania (518)
   • Etap 2. Przygotowanie współrzędnych (519)
   • Etap 3. Rozpoczęcie wpisywania danych (521)
   • Etap 4. Obsługa rozwijanych list i przycisków opcji (522)
   • Etap 5. Wysłanie formularza i oczekiwanie (523)
  • Podsumowanie (524)
  • Pytania kontrolne (525)
  • Projekty praktyczne (525)
   • Symulowanie zajętości (525)
   • Bot komunikatora internetowego (526)
   • Samouczek dotyczący bota grającego w grę (526)

  DODATKI (527)

  A. Instalacja modułów firm trzecich (529)

  • Narzędzie pip (529)
  • Instalacja modułów firm trzecich (530)

  B. Uruchamianie programów (533)

  • Wiersz shebang (533)
  • Uruchamianie programów Pythona w Windows (534)
  • Uruchamianie programów Pythona w systemach macOS i Linux (535)
  • Uruchamianie programów Pythona z wyłączonymi asercjami (536)

  C. Odpowiedzi na pytania kontrolne (537)

  • Rozdział 1. (538)
  • Rozdział 2. (538)
  • Rozdział 3. (540)
  • Rozdział 4. (541)
  • Rozdział 5. (542)
  • Rozdział 6. (542)
  • Rozdział 7. (543)
  • Rozdział 8. (544)
  • Rozdział 9. (545)
  • Rozdział 10. (545)
  • Rozdział 11. (546)
  • Rozdział 12. (547)
  • Rozdział 13. (548)
  • Rozdział 14. (549)
  • Rozdział 15. (549)
  • Rozdział 16. (550)
  • Rozdział 17. (550)
  • Rozdział 18. (551)

  Skorowidz (553)


648 stron, Format: 17.2x22.9, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ATLAS LĄDÓW NIEBYŁYCH
BROOKE-HITCHING E.

- STUDIA Z METODOLOGII BADAŃ JAKOŚCIOWYCH TEORIA UGRUNTOWANA
KONECKI K.T.

- WYZWANIA ROZWOJOWE OBSZARÓW WIEJSKICH
FIRLEJ K. OLEJNICZAK J. PONDEL H.

- ZŁOTY ATLAS
BROOKE-HITCHING E.

- TEORIA UGRUNTOWANA PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO ANALIZIE JAKOŚCIOWEJ
CHARMAZ K.

- ZRÓWNOWAŻONA I INTELIGENTNA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
LUTEK W.

- SMART CITY W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ
KRYSIŃSKI P.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022