wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

KUPA SZCZ师CIA OCZYζ JELITA ZYSKAJ ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE


SCHULTE A.

wydawnictwo: VITAL, 2017, wydanie I

cena netto: 39.30 Twoja cena  37,34 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Kupa szcz甓cia

Oczy舵 jelita, zyskaj zdrowie i dobre samopoczucie


Kupa, stolec czy jakkolwiek by秏y nie nazwali finalnego produktu przemiany materii, zwykle wzbudza w nas negatywne odczucia i obrzydzenie. Niewiele os骲 zdaje sobie bowiem spraw, jak wiele mo縠my wyczyta z niej informacji o stanie naszych jelit, nie bez powodu nazywanych drugim m髗giem. Za spraw tej ksi笨ki mo縠 si to jednak zmieni.

Dbaj眂 o siebie cz阺to zapominamy o jednym z kluczowych organ體 w naszym ciele, czyli jelitach. Jest to nie tylko miejsce odpowiedzialne za w砤禼iwe trawienie i przyswajanie sk砤dnik體 od縴wczych, ale tak縠 wp硑wa znacz眂o na nasze samopoczucie oraz zdrowie – zar體no fizyczne, jak i psychiczne. Teraz ka縟y mo縠 zrekompensowa sobie lata lekcewa縠nia stanu jelit. Wszystko za spraw tej ksi笨ki.

Jej autor opracowa program przywracania optymalnego stanu jelita grubego, kt髍ego skuteczno舵 zosta砤 potwierdzona przypadkami pacjent體 plac體ki medycznej specjalizuj眂ej si w regeneracji tego narz眃u. Dzi阫i niemu dowiesz si, czym jest pi阫na kupa i przekonasz si, 縠 nie ka縟a dawka owoc體 musi by zdrowa. Poznasz powszechne dolegliwo禼i jelit oraz ich przyczyny. Nauczysz si dba o prawid硂w flor bakteryjn jelit i zagro縠nia wynikaj眂e ze z硂g體. Wy鎤iczysz poczucie syto禼i i wytrenujesz w砤禼iwe wypr罂nienia, a tak縠 oczy禼isz z toksyn sw骿 uk砤d pokarmowy. Pomo縠 Ci w tym post o naukowo udowodnionej skuteczno禼i oraz dziesi阠iodniowy autorski program.

Jelita – Tw骿 klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia.


228 stron, Format: 14.5x20.1, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018