wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 11 z 867
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

SYTUACYJNA GOTOWOŚĆ PAMIĘCI


HANKAŁA A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Sytuacyjna gotowość pamięci Sytuacyjna gotowość pamięci to dyspozycja umysłu wyrażająca się w wybiórczym wydobywaniu przechowywanych informacji w związku z wymaganiami sytuacji, w jakiej znajduje się człowiek. Zagadnienie sytuacyjnej gotowości pamięci, zdaniem Autora, jest kluczowe dla zrozumienia niezwykle ważnej, a jednocześnie niewystarczająco docenianej w psychologii, roli odgrywanej przez pamięć w codziennym funkcjonowaniu ludzi - w toku wykonywania takich czynności jak m... >>>

INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SKUTECZNOŚĆ REGULACJI


GANCZAR M. SYTEK A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Informatyzacja administracji publicznej Skuteczność regulacji Utworzenie e-administracji to trudne i złożone przedsięwzięcie, jednak jak pokazują doświadczenia ostatnich lat jest możliwe do realizacji. Wymaga powiązania problemów organizacyjnych, prawnych, informacyjnych i technologicznych. Przed administracją publiczną stoi nie lada zadanie dostosowania sposobu funkcjonowania do stale zmieniającej się rzeczywistości, aby w pełni zaspokajać potrzeby obywateli i podmiotów... >>>

GIRL DECODED JAK EMOCJONALNA SZTUCZNA INTELIGENCJA POMAGA ZROZUMIEĆ SIEBIE I INNYCH


EL KALIOUBY R. COLMAN C., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Girl Decoded Jak emocjonalna sztuczna inteligencja pomaga zrozumieć siebie i innych Nasze emocje wpływają na każdy aspekt naszego życia - na to, jak się uczymy, jak się komunikujemy, jakie podejmujemy decyzje, a także jakie relacje nawiązujemy. Inteligencja emocjonalna jest dziś uznana za kluczowy czynnik przesądzający o sukcesach człowieka i jego szczęściu - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wszechobecna cyfryzacja odziera jednak użytkowników technologii z... >>>

ANALIZA I OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Z WYKORZYSTANIEM RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


MAŚLANKA T. MAZUR-MAŚLANKA I., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych Niniejsza publikacja jest rozwinięciem i kontynuacją badań przybliżających możliwości wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w ... >>>

(NIE)RÓWNOŚĆ PŁCI W SFERZE PUBLICZNEJ


KAWIŃSKA M. KOTOWSKA-WÓJCIK O.A. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

(Nie)równość płci w sferze publicznej Gender (in)equality in the public sphere O zjawisku (nie)równości płci można dyskutować na różne sposoby. W przestrzeni publicznej temat pojawia się dość często, jednak istotą dyskusji w atmosferze poszanowania różnych poglądów i wartości jest powstrzymywanie się od podgrzewania emocji, w zamian oferując argumentację opartą na faktach, badaniach i obserwacjach. Doskonale, jeśli takie głosy wychodzą ze środowiska... >>>

ALTERNATYWNE INSTRUMENTY INWESTYCYJNE


PRUCHNICKA-GRABIAS I. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie II

Alternatywne instrumenty inwestycyjne W książce skupiono się na metodach dywersyfikacji portfela inwestycyjnego innych niż te uznawane za tradycyjne, jak akcje czy obligacje. Omówiono w niej oraz przedstawiono wyniki badań dotyczących takich form inwestycji powszechnie uznanych za tzw. alternatywne, jak: fundusze hedgingowe, inwestycje w nieruchomości, surowce, rynki walutowe, produkty strukturyzowane, fundusze private equity, metale szlachetne, czy wreszcie instrumenty o... >>>

EKONOMIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA


RADOMSKA E. PACH J. NOWAK P. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI w., również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) wymagają poszukiwania nowych, racjonalnych... >>>

MODELE I METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W ŚWIETLE TEORII I KONCEPCJI RACHUNKOWOŚCI


ADAMEK-HYSKA D. KUMOR I. STROJEK-FILUS M. WSZELAKI A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Modele i metody wyceny aktywów i pasywów w świetle teorii i koncepcji rachunkowości Prawidłowa wycena w rachunkowości jest ważnym elementem sprawozdawczości jednostek. Powinna zapewniać prawdziwy i rzetelny obraz jednostki gospodarczej prezentowany w sprawozdaniu finansowym. Obszar badawczy, na jakim skoncentrowały się Autorki niniejszej monografii, jest niezwykle istotny z punktu widzenia prawidłowego podejścia do wyceny stosowanej w systemie rachunkowości oraz jej wpływu... >>>

PARTIE POLITYCZNE WYBORY PARLAMENT WYBRANE ZAGADNIENIA KONSTYTUCYJNE


JARENTOWSKI M., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Partie polityczne, wybory, parlament Wybrane zagadnienia konstytucyjne W książce omówiono kilkanaście problemów z zakresu partii politycznych, systemów wyborczych i funkcjonowania polskiego parlamentu, które pojawiły się w ciągu ostatnich 12 lat jego działalności. Wśród przedstawionych zagadnień m.in.: • zakres uprawnień partii do subwencji z budżetu państwa • granica między większościowym i proporcjonalnym systemem wyborczym • ... >>>

RAPORTOWANIE ZINTEGROWANE O MODELU BIZNESU W KREOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA


DRATWIŃSKA-KANIA B. FERENS A. SZEWIECZEK A., wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

Raportowanie zintegrowane o modelu biznesu w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa Informowanie niefinansowe zaczyna zajmować ważne miejsce w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Elementem tej sprawozdawczości jest model biznesu, ujawniany w Polsce przez niektóre przedsiębiorstwa obligatoryjnie. Model biznesu stanowi w pewien sposób skondensowany obraz działalności przedsiębiorstwa, poprzez holistyczne podejście do opisu prowadzonego przez przedsiębiorstwo biznesu i... >>>

książek: 8661, strona 11 z 867
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021