wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

ŚWIAT ( BEZ ) PRACY OD FORDYZMU DO CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ


CZARZASTY J. KLISZKO C. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Świat ( bez ) pracy Od Fordyzmu do Czwartej Rewolucji Przemysłowej W drugiej dekadzie XXI w. jesteśmy świadkami i współuczestnikami wielu ważnych, choć często nieprzystających do siebie, a niekiedy wzajemnie sprzecznych prądów w kluczowych obszarach życia społecznego: gospodarce, technice, polityce i kulturze. Do dyskutowanych obecnie z największym ożywieniem tematów należy bez wątpienia przyszłość pracy, którą kształtują zmiany w każdym z wymienionych ... >>>

BIZNES CYFROWY TECHNOLOGIE MODELE REGULACJE


NOWICKA K. ŁOBEJKO S. SZPRINGER W. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Biznes cyfrowy Technologie, modele, regulacje Wprowadzenie 1. Biznes cyfrowy (Katarzyna Nowicka) 1.1. Wstęp 1.2. Technologie w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.3. Ekosytem technologii cyfrowych 1.4.  E-biznes - w kierunku cyfrowego modelu biznesu 1.5. Koncepcja biznesu cyfrowego 1.6. Model biznesu cyfrowego 1.7. Cyfrowa transformacja biznesu 1.8. Wnioski 2. Cyfryzacja gospodarki a modele biznesowe (Stanisław Łobejko) 2.1. Istota i uwarunkowania cyfryzacji gospodarki 2.2... >>>

WOKÓŁ FINANSJERYZACJI WYBRANE ZAGADNIENIA


FIERLA A. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Wokół finansjeryzacji Wybrane zagadnienia Wstęp Mateusz Małek, Anna Szelągowska Rozdział 1. Rynek CoCo Bonds w świetle procesu finansjeryzacji Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński Rozdział 2. Zagrożenia dla cyfrowych klientów banków w dobie finasjeryzacji Paweł Dec Rozdział 3. Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość - ujęcie ilościowe Jacek Grzywacz, Bożena Korzeniewska Rozdział 4. Pożyczka pozabankowa w finansowaniu działalności... >>>

ZATORY PŁATNICZE W GOSPODARCE


MASIUKIEWICZ P., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Zatory płatnicze w gospodarce Wstęp Rozdział 1. Teoretyczne aspekty zatorów płatniczych. Zarys problematyki 1.1. Płynność a zatory płatnicze w ujęciu teoretycznym 1.2. Zatory płatnicze jako czynnik kryzysu przedsiębiorstwa 1.3. Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zatorów płatniczych 1.4. Skutki zatorów płatniczych w przedsiębiorstwach UE Rozdział 2. Czynniki kreacji zatorów płatniczych 2.1. Klasyfikacje czynników wywołujących zatory płatnicze 2.2.... >>>

POMOC PUBLICZNA W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW


DEC P., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw Wstęp Rozdział 1. Wspieranie przedsiębiorstw przez państwo - ujęcie teoretyczne 1.1. Zmienność świata a rola państwa w wybranych poglądach filozoficznych 1.2. Teorie ekonomiczne wobec pomocy publicznej i kwestii przetrwania przedsiębiorstw na rynku 1.2.1. Wybrane teorie ekonomiczne w zakresie interwencjonizmu państwowego 1.2.2. Teorie przedsiębiorstwa wobec problemu przetrwania przedsiębiorstw 1.3. Działania antykryzysowe państwa... >>>

AKTORZY I INTERESY W POLITYKACH PUBLICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ


KURCZEWSKA U. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Aktorzy i interesy W politykach publicznych w Unii Europejskiej Polityki publiczne, zwłaszcza sektorowe, są złożonymi działaniami o charakterze procesualnym zmierzającymi do rozwiązania lub przynajmniej złagodzenia powstających problemów gospodarczych, społecznych i politycznych. O ich kształcie i funkcjonowaniu decydują nie tylko formalne instytucje publiczne, ale także podmioty mniej sformalizowane, w tym tzw. interesariusze zewnętrzni. Książka prezentuje analizę roli i wpływu... >>>

WYKORZYSTANIE METOD STATYSTYCZNYCH W OPISIE ZJAWISK EKONOMICZNO-FINANSOWYCH


PODOGRODZKA M. RED., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk ekonomiczno-finansowych Opracowania zawarte w monografii Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych, będące pracami dyplomowymi słuchaczy dwusemestralnych podyplomowych studiów Metody analiz społeczno-gospodarczych, realizowanych w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2015/2016, przedstawiają przede wszystkim zastosowanie różnych... >>>

PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE JAKO GLOBALNY INWESTOR ALTERNATYWNY


WIŚNIEWSKI P., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Państwowe fundusze majątkowe jako globalny inwestor alternatywny Prezentowana monografia stanowi jedną z pierwszych prób całościowej analizy działalności inwestycyjnej wszystkich funkcjonujących na świecie państwowych funduszy majątkowych (PFM; ang. sovereign wealth funds, SWFs), opartej na wielostronnych danych empirycznych. Wiodącym celem monografii jest wszechstronne studium działalności PFM - jako alternatywnej formy inwestowania. Tematyka jest istotna zarówno z... >>>

PIENIĄDZ KAPITAŁ I NIERUCHOMOŚCI W PROCESIE FINANSJERYZACJI


ADAMSKA A. GŁÓWKA G. SOBIECKI G., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji Wprowadzenie Rozdział 1. Finansjeryzacja - przegląd definicji Rozdział 2. Monetarne źródła finansjeryzacji 2.1. 1944-1973: Przed współczesną finansjeryzacją: system Bretton Woods i oderwanie wartości pieniądza od złota 2.2. 1973-1981: Kryzysy naftowe, wielka inflacja 2.3. 1981-1985: Szoki Volckera: zmiana celu polityki gospodarczej 2.4. 1985-?: Finansjeryzacja zamiast wielkiego umiarkowania 2.5. Czynniki... >>>

DYLEMATY FINANSJERYZACJI DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ


PODEDWORNA-TARNOWSKA D. SOKÓŁ H., wydawnictwo: SGH, 2018, wydanie I

Dylematy finansjeryzacji Dłużne Papiery Wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej Celem niniejszej monografii jest analiza wpływu finansjeryzacji na gospodarkę i finansowanie przedsiębiorstw w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej, a także przedstawienie regulacji prawnych wprowadzonych w 2015 r. dotyczących obligacji korporacyjnych i ich wpływu na rozwój tej formy finansowania przedsię­biorstw w Polsce. W szczególności... >>>

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022