wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

DETERMINANTY DOCHODÓW ROLNICZYCH W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ


KRYSZAK Ł. CZYŻEWSKI B., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Determinanty dochodów rolniczych w regionach Unii Europejskiej Współczesne oczekiwania wobec funkcji pełnionej przez wieś i rolnictwo w gospodarce daleko wykraczają poza te rozumiane tradycyjnie - związane z produkcją żywności. Z perspektywy całego kraju wieś miałaby być miejscem zapewniającym dobra publiczne, m.in. odpowiednią jakość środowiska naturalnego czy ochronę kultury ludowej. Jednak z perspektywy rolników jednym z podstawowych celów ich działalności... >>>

OBRONA CYWILNA JAKO ELEMENT SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


PIETREK M. PIETREK G., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego Obrona cywilna jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego. Dotyczy zarówno całego państwa, administracji i przedsiębiorców, jak również każdego z obywateli. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę szeroko pojętej ochrony ludności w realizacji zadań związanych z metasystemem bezpieczeństwa państwa oraz wszelkie pozytywy i... >>>

PRAWO PROCEDURY I POSTĘPOWANIE CELNE


MAŁECKA-ZIEMBIŃSKA E. RED., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Prawo, procedury i postępowanie celne W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu polskiego, niemieckiego i unijnego prawa celnego, prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) oraz procedur celnych i elementów kalkulacyjnych. Jej treść podzielono na trzy części: • prawo, postępowanie i administracja celna • wprowadzenie towarów na obszar celny UE i procedury celne • elementy kalkulacyjne. Struktura i zawartość książki... >>>

PRAWO MEDYCZNE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


GAŁĘSKA-ŚLIWKA A. CHWIAŁKOWSKI D., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Prawo medyczne w pytaniach i odpowiedziach Jedyny tak kompleksowy zbiór zagadnień prawno-medycznych na polskim rynku wydawniczym. Dzięki formie analizy stanów faktycznych (case study) oraz zadań testowych wraz z rozwiązaniami książka pozwala na szybką weryfikację poziomu posiadanej wiedzy oraz skuteczne jej uzupełnienie, m.in. z zakresu: • praw pacjenta • praw personelu medycznego • zagadnień związanych z dokumentacją medyczną oraz z RODO • ... >>>

KLIMAT ORGANIZACYJNY JAKO NARZĘDZIE (DE)MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW


WZIĄTEK-STAŚKO A. KRAWCZYK-ANTONIUK O., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników Praca i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy jest charakterystyczny dla każdej organizacji swoisty klimat organizacyjny. Zrozumienie istoty tego pojęcia wymaga głębokiej eksploracji, dostarczającej wielu pytań inspirujących do podejmowania kolejnych rozważań. Obraz... >>>

KLUCZOWE ASPEKTY ŁĄCZENIA SIĘ BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WYJAŚNIENIA I ZALECENIA


HUZIOR P. ROMEK D. KURCZYNA I., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Kluczowe aspekty łączenia się banków spółdzielczych Wyjaśnienia i zalecenia Integracja jest kluczowym pojęciem w procesie łączenia się banków spółdzielczych. Polega na łączeniu się kilku elementów w całość poprzez scalanie bądź syntezę mniejszych jednostek (struktur) w większe. Obecna sytuacja na rynku finansowym nie sprzyja rozwojowi banków spółdzielczych - ich działanie utrudniają ciągłe zmiany ustawowe, a także nowo pojawiające si... >>>

INFORMACJE NIEFINANSOWE W SPRAWOZDAWCZOŚCI ORGANIZACJI


BEK-GAIK B. SUROWIEC A., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Informacje niefinansowe w sprawozdawczości organizacji Problematyka ujawniania informacji niefinansowych w sprawozdawczości organizacji zyskuje w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony teoretyków, jak i podmiotów raportujących oraz szerokiego grona interesariuszy. W świetle dynamicznych zmian społecznych i środowiskowych informacje niefinansowe stają się coraz bardziej istotne dla oceny działalności podmiotów gospodarczych oraz... >>>

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UJĘCIE PRAKTYCZNE


BANASZEWSKA M. KAŃDUŁA S. PRZYBYLSKA J., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Finanse samorządu terytorialnego Ujęcie praktyczne W podręczniku uwzględniono współczesne trendy w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej, w tym dorobek federalizmu fiskalnego oraz najnowszych nurtów zarządzania publicznego. Obok syntetycznie zaprezentowanych zagadnień teoretycznych zamieszczono w nim liczne materiały empiryczne umożliwiające czytelnikowi lepszą orientację w realiach finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, a przede... >>>

BADANIA EMPIRYCZNE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ STUDIUM PRZYPADKU


BROŻEK K., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Badania empiryczne innowacyjności przedsiębiorstw w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Studium przypadku. Problematyka innowacyjności przedsiębiorstw jest uznawana współcześnie za bardzo istotne zagadnienie, mające duże znaczenie dla rozwoju całokształtu gospodarki na różnym poziomie gospodarowania. Intencją Autorki było zwrócenie uwagi na istnienie kwestii związanych z istotą i rolą innowacyjności w relacji do przedsiębiorstw, regionów i układów mi... >>>

ANALIZA TRWANIA W BADANIACH EKONOMICZNYCH MODELE PARAMETRYCZNE


BIESZK-STOLORZ B. LANDMESSER J. MARKOWICZ I., wydawnictwo: CEDEWU, 2020, wydanie I

Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne Analiza trwania zjawisk to grupa metod wyodrębniona ze względu na swoją specyfikę. Przedmiotem badań są kohorty jednostek, a zmienną losową - czas ich trwania, czyli czas między sprecyzowanymi zdarzeniami. Metody te mają charakter interdyscyplinarny i dlatego też spotykane są różne określenia i definicje stosowanych pojęć. Najczęściej była i jest to metodyka badania kohort ludzi (demografia, medycyna, ... >>>

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021