wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

DORĘCZENIA W POLSKIM PRAWIE KARNYM PROCESOWYM


NIEMIEC W., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Doręczenia w polskim prawie karnym procesowym Publikacja stanowi pierwsze opracowanie monograficzne poświęcone czynności doręczenia w procesie karnym, w którym Autorka poddała procesową instytucję doręczenia analizie jako czynności procesowej zarówno od stronypodmiotowej, jak i przedmiotowej wraz z ich klasyfikacją. Ponadto w opracowaniu zostały zbadane warunki modalne prawidłowego dokonania tej czynności wraz z procesowymi skutkami ich naruszenia. W pracy zawarto tak... >>>

EKONOMIA I PRAWO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA


ANTONOWICZ P. CHMIELEWSKI M. PISAREWICZ P. RED., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Ekonomia i prawo Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa W ramach obecnie istniejących rynków podmioty gospodarcze w coraz większym stopniu uzależnione są od otoczenia, w jakim funkcjonują. W ostatnich latach dostrzegamy wzrost dynamiki zmian w różnych obszarach otoczenia przedsiębiorstw. Osiągnięcie wyznaczonych celów wymaga uwzględnienia zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zaró... >>>

MODELOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH


ZARZYCKI P., wydawnictwo: WUG, 2019, wydanie I

Modelowanie pojęć matematycznych W książce znajdują się opisy, w jaki sposób można wprowadzać i kształtować niektóre matematyczne pojęcia, w jaki sposób „robi się” to w szkole (pokazujemy fragmenty szkolnych podręczników) i jak wyglądają formalne matematyczne definicje tych pojęć. Odwołujemy się do podstawy programowej matematyki, czyli bardzo ważnego dokumentu, określającego jakich zagadnień z matematyki powinno się uczyć w szkole. Książka... >>>

INFORMACJE SPOZA PRÓBY W BADANIACH STATYSTYCZNYCH


KOZŁOWSKI A. SZREDER M., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Informacje spoza próby w badaniach statystycznych Badania statystyczne, które w problematyce ekonomicznej i społecznej coraz częściej są badaniami próbkowymi (niewyczerpującymi), wykorzystują nie tylko informacje o cechach jednostek w próbie, ale także wiele innych zasobów informacji związanych z przedmiotem badania. Postępowanie takie z jednej strony jest konieczne ze względu na rosnące znaczenie błędów nielosowych, w tym przede wszystkim tych... >>>

ROLA MIEJSCE I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI W KREOWANIU JAKOŚCI ŻYCIA ASPEKT INSTYTUCJONALNY


CZAPIEWSKI M. STRUMIŁŁO J. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia Aspekt instytucjonalny W publikacji zaprezentowane zostaną najnowsze trendy, koncepcje, modele, teorie które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w sektorze publicznym. Prezentowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji publicznych. Robert Bęben Sebastian Susmarski Pomorski ... >>>

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WYMIARY PROCESU RESOCJALIZACJI NIELETNICH


JEZIERSKA J. SIEMIONOW J., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu resocjalizacji nieletnich Publikacja wpisuje się w aktualną obecnie w polskiej pedagogice problematykę efektywności oddziaływań wychowawczych. Praca resocjalizacyjna z młodzieżą niedostosowaną społecznie ukierunkowana jest na przygotowanie wychowanków na powrót do środowiska otwartego oraz funkcjonowanie w oparciu o obowiązujące normy społeczno-prawne. Cel ten nie może być osiągnięty bez stałych poszukiwań skutecznych rozwiązań, jak... >>>

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU


ROLBIECKI R. WOJEWÓDZKA-KRÓL K. GUS-PUSZCZEWICZ A., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Transport wodny śródlądowy w zrównoważonym rozwoju Transport wodny śródlądowy spełnia oczekiwania związane z rozwojem zrównoważonym. Celem monografii jest przedstawienie w sposób uporządkowany i spójny tematycznie znaczenia transportu wodnego śródlądowego w procesie zrównoważonego rozwoju transportu, kierunków jego rozwoju i uwarunkowań wzrostu roli tej gałęzi w obsłudze potrzeb przewozowych. Wykazanie potencjału tej ga... >>>

MIĘDZYNARODOWY HANDEL MORSKI


GOSTOMSKI E. NOWOSIELSKI T., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Międzynarodowy handel morski Książka dotyczy handlu morskiego, sfery kluczowej dla podtrzymania handlu międzynarodowego. W publikacji uwzględniono zagadnienia związane ze swobodą żeglugi morskiej, zasadami funkcjonowania transportu morskiego oraz handlem międzynarodowym. Opisano także usługi realizowane w ramach handlu morskiego oraz dokumentację związaną z procesami transportowymi i ładunkowymi.   Książka ukazuje, w jaki sposób realizowany jest handel globalny przy... >>>

WYBRANE ZAGADNIENIA ZE STATYSTYKI I MATEMATYKI


BAŚCIK-REMISIEWICZ A. CHINCINSKA I. MIKLASZEWSKA M. RED., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Wybrane zagadnienia ze statystyki i matematyki Przewodnik do ćwiczeń dla studentów biologii Przewodnik do ćwiczeń skierowany jest przede wszystkim do studentów biologii Uniwersytetu Gdańskiego, a także innych uczelni wyższych, w których realizowane są przedmioty obejmujące zagadnienia związane ze statystyką i matematyką. Zagadnienia dotyczące statystyki zostały dobrane w ten sposób, aby student mógł poznać nie tylko podstawowe pojęcia używane w... >>>

BEHAWIORALNY PORTFEL INWESTYCYJNY MÓZG EMOCJE LUKA BEHAWIORALNA


OSTROWSKA E., wydawnictwo: WUG, 2020, wydanie I

Behawioralny portfel inwestycyjny Mózg – emocje – luka behawioralna Wstęp Rozdział 1 Neuroekonomia jako połączenie ekonomii i finansów oraz psychologii i neurobiologii 1.1. Pojęcie i przyczyny rozwoju neuroekonomiiw aspekcie rynków inwestycyjnych 1.2. Mózg odruchowy i mózg refleksyjny w zachowaniach inwestorów - istota i rola 1.3. Zachowania inwestorów z perspektywy neurobiologicznej 1.4. Zachowania inwestorów z... >>>

książek: 8661, strona 13 z 867
<<<  -  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021