wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 8 z 867
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

OCHRONA KONSUMENCKA PRZEDSIĘBIORCÓW


CHOMICZEWSKI W. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Ochrona konsumencka przedsiębiorców Od 1 stycznia 2021 r. ochroną konsumencką objęto przedsiębiorców jednoosobowych, w zakresie zawierania przez nich umów niebędących przedmiotem ich działalności gospodarczej. W publikacji omówiono w szczególności: co w praktyce powinni zrobić sprzedawcy, by dostosować swoje wzory umów, regulaminy oraz procedury reklamacyjne do nowych przepisów, jak należy rozumieć pojęcie umów... >>>

METODYKA SPORZĄDZANIA PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH KARNYCH CYWILNYCH GOSPODARCZYCH I ADMINISTRACYJNYCH


CEMPURA A. KASOLIK A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VII

Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów pism nie tylko wszczynających postępowanie, lecz także stanowiących środki odwoławcze od wydanych rozstrzygnięć. Zaprezentowano w niej najważniejsze pisma procesowe: pozwy, apelacje, akty oskarżenia sporządzane w toku postępowań oraz propozycje czynności, jakie należy podjąć w celu ich poprawnego i skutecznego... >>>

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PRACY PRACA W BIURZE PRACA ZDALNA COWORKING


SIDOR-RZĄDKOWSKA M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Kształtowanie przestrzeni pracy Praca w biurze, praca zdalna, coworking Praca zdalna, model hybrydowy czy coworking to jedne z najpopularniejszych obecnie tematów dyskusji podejmowanych w wielu organizacjach. Zmiana miejsca i sposobu świadczenia pracy w dobie epidemii sprawia, że organizacja przestrzeni pracy w nowych warunkach wymaga ponownego przemyślenia koncepcji funkcjonowania jednostek i zespołów. Autorka omawia szczegółowo w książce następujące... >>>

USTAWY AUTORSKIE KOMENTARZE


MARKIEWICZ R. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Ustawy autorskie Komentarze Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego obszernego komentarza z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. O wyjątkowości opracowania stanowi to, że jako jedyne na polskim rynku omawia aż trzy powiązane ze sobą tematycznie ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie baz danych oraz o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. ... >>>

SĄDY INTERNETOWE I PRZYSZŁOŚĆ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


SUSSKIND R., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości Świat zmienia się błyskawicznie pod wpływem nowych technologii, a wymiar sprawiedliwości i sądownictwo będą zmieniać się razem z nim. W zglobalizowanej rzeczywistości, gdzie transakcje zawierane są za pośrednictwem internetu, produkcja odbywa się w wielu krajach, a międzynarodowe korporacje prowadzą działalność na obszarze całego świata, sprawny i zrozumiały dostęp do wymiaru sprawiedliwości staje się kartą przetargową wielu rząd... >>>

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ TOM 1-2


MANOWSKA M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie IV

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 1/2 Czwarte wydanie cieszącego się uznaniem Czytelników komentarza uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne odnoszące się do ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w tym m.in.: obszerną nowelizację z 4.07.2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą w znacznej mierze zmieniono model postępowania rozpoznawczego i przywrócono postępowanie... >>>

USTAWA O SĄDZIE NAJWYŻSZYM KOMENTARZ


SZCZUCKI K., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz Komentarz zawiera omówienie wszystkich zmian ustawodawczych, dokonanych od czasu ukazania się ostatniego wydania, dotyczących m.in.: wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, postępowania w przypadku niewybrania kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego S... >>>

NADZÓR I KONTROLA ZAMÓWIEŃ I KONCESJI IN-HOUSE


NOWICKI P. PRZESZŁO E. WOLSKA H., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Nadzór i kontrola zamówień i koncesji in-house W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli zamówień in-house,  w tym m.in. zagadnienia takie jak: zakres pojęciowy kontroli i nadzoru w systemie zamówień publicznych, zamówienia in-house w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zamówienia in-house w prawie Unii Europejskiej, zamówienia in-house w polskim prawie zamó... >>>

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZARYS WYKŁADU


MOJAK J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie VII

Prawo papierów wartościowych Zarys wykładu Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe), towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe), udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne),... >>>

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ KOMENTARZ PRAKTYCZNY WZORY UCHWAŁ Z SERII MERITUM


GĄSIOREK P., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie III

Kompetencje rady pedagogicznej Komentarz praktyczny Wzory uchwał Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia kompetencje rady pedagogicznej publicznego przedszkola, szkoły i placówki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustaw i rozporządzeń, w tym związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Autor szczegółowo omawia: kompetencje stanowiące ... >>>

książek: 8661, strona 8 z 867
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021