wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

METODYKA SPORZĄDZANIA UMÓW GOSPODARCZYCH


CEMPURA A. KASOLIK A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie VI

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Edytowalne wzory dostępne online Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W opracowaniu autorki zawarły: zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia... >>>

MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE PRAWO PRACY SYSTEM PRAWA PRACY TOM 10


BARAN K.W. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Międzynarodowe publiczne prawo pracy System prawa pracy Tom 10 Tom X Systemu Prawa Pracy w sposób syntetyzujący prezentuje fundamentalne standardy normatywne prawodawstwa Rady Europy i Unii Europejskiej oraz dokonuje analizy w zakresie ich implementacji do polskiego systemu prawa pracy. Rozważania w nim zamieszczone zostały oparte na mechanizmach generalizacji cechujących się ogólnością wywodów, a zarazem ich wieloaspektowością. W książce omówiono m.in.: ... >>>

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WYBRANE ZAGADNIENIA PERSPEKTYWA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO POMOCY I JEJ BENEFICJENTA W POLSCE


AMBROZIAK A.A. PAMUŁA-WRÓBEL K. ZENC R. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Wybrane zagadnienia Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej, przeprowadzona w ostatnich latach przez Komisję Europejską, istotnie rozbudowała, a niekiedy zmodyfikowała cele, jakie mogą być sfinansowane z pomocy publicznej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, kwalifikowalność kosztów, intensywność wsparcia oraz pozostałe wymogi administracyjne. W... >>>

ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI


SZADKOWSKI K. ŻOK K. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Zabezpieczenia wierzytelności W poszczególnych opracowaniach wchodzących w skład publikacji autorzy odnoszą się do tych problemów prawa zabezpieczeń wierzytelności, które od lat budzą kontrowersje w praktyce; są to: odwołalność pełnomocnictwa w celu zabezpieczenia wierzytelności, kauzalność umów o ustanowienie praw zastawniczych, dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, pozorność czynności prawnych kreujących... >>>

ROZRYWKI XXI WIEKU A PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


GRZYBCZYK K., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej Książka przedstawia związki własności intelektualnej z niektórymi charakterystycznymi dla naszych czasów rozrywkami – blogami, Instagramem, fanartem, flash mobami, grami komputerowymi (w tym e‑sportem), a także sportem rekreacyjnym, fitnessem czy gotowaniem. Wskazuje, dlaczego pewne zjawiska/mody się pojawiają, na czym polegają i jakie mogą rodzić problemy prawne. Autorka zwraca uwagę, że dzięki prawu w... >>>

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU KOMENTARZ


KAPICA W. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Komentarz Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu. Wśród autorów znajdują się praktycy z uznanych polskich kancelarii prawnych, reprezentujący sektor bankowy i maklerski, specjaliści z doświadczeniem... >>>

USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH USTAWA O KOSZTACH KOMORNICZYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KOMORNIKA SĄDOWEGO KOMENTARZ


ŚWIECZKOWSKA-WÓJCIKOWSKA M. ŚWIECZKOWSKI J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Ustawa o komornikach sądowych Ustawa o kosztach komorniczych Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego Komentarz Publikacja zawiera kompleksowe i najbardziej aktualne omówienie: ustawy o komornikach sądowych; ustawy o kosztach komorniczych; rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej; rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie... >>>

UMORZENIE POSTĘPOWANIA W PROCESIE CYWILNYM


GOŁĄB A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Umorzenie postępowania w procesie cywilnym Umorzenie postępowania jako instytucja prawa procesowego cywilnego jest zbiorem zróżnicowanych przypadków, których wspólnym elementem jest to, że prawidłowo zainicjowane postępowanie kończy się bez wydania orzeczenia co do istoty sprawy, rozstrzygającego o prawach podmiotowych jednostki. W książce poruszono kontrowersyjne zagadnienia praktyczne, m.in.: wpływ spełnienia świadczenia na bieg procesu cywilnego, ... >>>

ISTOTA I ZASADY PROCESU KARNEGO 25 LAT PÓŹNIEJ KSIĘGA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA ANDRZEJA MURZYNOWSKIEGO


GAJEWSKA-KRACZKOWSKA H. ROGACKA-RZEWNICKA M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie I

Istota i zasady procesu karnego 25 lat później Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego Księga pt. Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego jest pośmiertnym hołdem złożonym Panu Profesorowi przez Jego przyjaciół i uczniów w trzecią rocznicę śmierci, która przypada 13.12.2019 r. Tytuł ten jest charakterystyczny; nawiązuje bowiem do okresu, który upłynął od... >>>

ZWROT PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH JAKO INSTYTUCJA PRAWA PODATKOWEGO


BOGUCKI S., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych jako instytucja prawa podatkowego Autor przedstawia wskazówki pomocne przy rozwiązywaniu problemów związanych z aktualnym uregulowaniem zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, a także stara się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: na ile obowiązujący system zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych jest adekwatny do ustanowionych reguł zwrotu podatku? czy reguły podstaw zwrotu są klarowne i odpowiadają... >>>

książek: 8661, strona 1 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020