wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 6 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

PRAWO OŚWIATOWE KOMENTARZ


PILICH M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie II

Prawo oświatowe Komentarz W komentarzu omówiono przepisy „konstytucji polskiej oświaty”, jaką stanowi ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Zaprezentowano je z perspektywy dokonywanej fragmentarycznie reformy prawa oświatowego, powodującej trudności interpretacyjne oraz niesprzyjającej zrozumieniu prawa przez jego adresatów. Autorzy, wyjaśniając problemy powstające podczas stosowania prawa, przywołują dorobek orzecznictwa i doktryny. W drugim... >>>

KONTROLA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA


BARCZAK A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska W książce przedstawiono zasady kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, zarówno z punktu widzenia organu przeprowadzającego kontrolę, jak i podmiotów kontrolowanych. Publikacja omawia m.in.: przebieg postępowania kontrolnego prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska; prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego w trakcie trwania kontroli; rodzaje rozstrzygnięć oraz środki prawne... >>>

POKRZYWDZENIE WIERZYCIELA PRZEZ DŁUŻNIKA PRZESTĘPSTWA Z ART. 300 I 301 §1 K.K.


CURRIT M., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Pokrzywdzenie wierzyciela przez dłużnika Przestępstwa z art. 300 i 301 §1 k.k. Komentarz dotyczy przestępstw przeciwko wierzycielom opisanych w art. 300 § 1–3 oraz art. 301 § 1 Kodeksu karnego. Są to przestępstwa polegające na wyzbyciu się majątku przez dłużnika, różniące się okolicznościami lub metodami rozporządzenia tym majątkiem. Zacho­wania nielojalnego dłużnika określone we wskazanych przepisach prowadzą do wyrządzenia szkody wierzycielowi, kt... >>>

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM KOMENTARZ


TOKARCZYK D., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem Komentarz Książka stanowi przekrojowy komentarz do wszystkich przepisów stanowiących przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników, kształtowaniem stosunku pracy, regulacją zbiorowych stosunków pracy. W publikacji uwzględniono wszystkie znane Autorowi ustawy przewidujące odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia pracownicze. Zaprezentowano najważniejsze instytucje prawa karnego i wykrocze... >>>

PODSTAWA WPISU DO KSIĘGI WIECZYSTEJ


KUROPATWIŃSKI J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Podstawa wpisu do księgi wieczystej Problematyka obrotu prawnego nieruchomościami i tym samym podstawy wpisu do księgi wieczystej budzi żywe zainteresowanie zarówno w praktyce notarialnej, wieczystoksięgowej, jak i w doktrynie prawa cywilnego. Liczne wypowiedzi piśmiennictwa koncentrowały się jednak dotychczas raczej na modelach podstawy wpisu lub na zagadnieniach bardzo szczegółowych, dotyczących poszczególnych dowodów zmiany stanu prawnego nieruchomości... >>>

USTAWA O RACHUNKOWOŚCI KOMENTARZ


KIZIUKIEWICZ T. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VIII

Ustawa o rachunkowości Komentarz W publikacji omówiono kluczową regulację prawną, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych oraz warunki usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono interpretację prawa bilansowego, odnosząc się do krajowych standardów rachunkowości i rozwiązań międzynarodowych, w tym MSSF oraz dyrektyw UE, jak również do przepisów prawa podatkowego... >>>

KOMPETENCJE XXI WIEKU


LAMRI J., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Kompetencje XXI wieku Autor w ciekawy sposób prezentuje pełną złożoność zjawisk, które obecnie zachodzą w coraz bardziej zautomatyzowanym świecie biznesu: zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych, oraz podpowiada, jakie działania można podjąć, aby za tymi zmianami nadążyć i odnaleźć się w nieustannie ewoluującej rzeczywistości. Kluczową rolę Jérémy Lamri przypisuje kształtowaniu nowych kompetencji. Umiejętności, które gwarantują sukces... >>>

ORDYNACJA PODATKOWA WZORY PISM Z KOMENTARZEM


MELEZINI A. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie III

Ordynacja podatkowa Wzory pism z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej Publikacja stanowi komentarz do przepisów Ordynacji podatkowej ze wzorami pism. Każdy wzór opatrzony jest obszernym i kompleksowym wyjaśnieniem wszystkich występujących w doktrynie i orzecznictwie problemów dotyczących stosowania przepisów Ordynacji, na podstawie których przygotowywane jest pismo podatkowe. W komentarzu przedstawiono 348 wzoró... >>>

KARUZELE I INNE OSZUSTWA PODATKOWE METODY PRZECIWDZIAŁANIA UNIKANIU OPODATKOWANIA


RUDOWSKI J. OŻÓG I. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Karuzele i inne oszustwa podatkowe Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania W publikacji omówiono praktykę stosowania przepisów mających zapobiegać i karać za przestępstwa podatkowe. Zawarto w niej: ocenę kluczowych zmian wprowadzonych w ramach tzw. uszczelniania prawa podatkowego, opis najczęściej występujących wyłudzeń w podatku VAT oraz podatkach dochodowych, prawnokarne znaczenie nowych regulacji mających zapobiegać takim wyłudzeniom. ... >>>

POSTĘPOWANIE KARNE


DUDKA K. PALUSZKIEWICZ H., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie V

Postępowanie karne W podręczniku przedstawiono współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu przez nowelizacje Kodeksu postępowania karnego z lat 2019−2020, w tym wynikające z tzw. ustaw antycovidowych. Autorki uwzględniły również zmiany związane z reformą prawa karnego procesowego dokonane w latach 2015–2018 oraz ostatnie nowelizacje powiązanych aktów prawnych, m.in. ustaw – Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów ... >>>

książek: 8661, strona 6 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021