wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > wyszukiwanie
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wznowieniami wydawniczymi

Nowości z podziałem tematycznym - kliknij tutaj

książek: 8661, strona 5 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

PRAWO GOSPODARCZE ASPEKTY PUBLICZNOPRAWNE


GRONKIEWICZ-WALTZ H. WIERZBOWSKI M. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Prawo gospodarcze Aspekty publicznoprawne Podręcznik prawa publicznego gospodarczego, przygotowany przez autorów związanych z Katedrą Prawa Publicznego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, obejmuje całość zagadnień związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: ... >>>

ODMOWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


SITNIEWSKI P., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Odmowa dostępu do informacji publicznej Przesłanki, granice, procedura W książce omówiono sposoby realizacji prawa do informacji publicznej, a także przesłanki jakie mogą być podstawą odmowy udostępnienia takiej informacji. Szczegółowo przedstawiono strukturę prawną decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej oraz prawne formy załatwienia wniosku. Ponadto analizie poddane zostało również zagadnienie anonimizacji, wyraźnie rozróżniając... >>>

METODYKA SPORZĄDZANIA UMÓW GOSPODARCZYCH


CEMPURA A. KASOLIK A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2019, wydanie VII

Metodyka sporządzania umów gospodarczych Edytowalne wzory dostępne online Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli,... >>>

KREDYTY POŻYCZKI I GWARANCJE BANKOWE


HEROPOLITAŃSKA I. NIERODKA A. ZDZIARSKI T., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie. Autorzy omawiają m.in.: zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu; zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom; wymogi formalnoprawne, jakie... >>>

BENEFITY JAK BUDOWAĆ ATRAKCYJNĄ OFERTĘ DLA PRACOWNIKÓW


LIKSZA J. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Benefity Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników Publikacja prezentuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane ze świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi przez pracodawców. Niezwykle dynamiczna sytuacja na rynku wymaga od organizacji elastycznego podejścia do wypracowanych przez ostatnie lata schematów działania. Jednocześnie może być szansą dla HR na stworzenie nowoczesnych, profesjonalnych polityk w zakresie wynagradzania i motywowania pracownik... >>>

PODATKI W BRANŻY FMCG I E-COMMERCE


ŁUCZAK S. RED., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Podatki w branży FMCG i e-commerce Publikacja omawia kwestie podatkowe związane z szeroko pojętym sektorem FMCG (Fast Moving Consumer Goods), oferującym głównie produkty szybkozbywalne, zaspokajające podstawowe potrzeby konsumenta takie jak żywność, napoje, kosmetyki i środki czystości. Ze względu na dynamikę tej branży oraz jej powszechność i różnorodność, w polskim prawie trudno o proste i jednoznaczne regulacje, które pozbawiłyby przedsiębiorców w... >>>

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO KAZUSY


MŁODAWSKA-PIASECZNA M. WIELGOLEWSKA A., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie III

Kodeks postępowania karnego Kazusy Publikacja zawiera kazusy wraz z rozwiązaniami, stworzonymi głównie z myślą o aplikantach wszelkich profesji prawniczych. Poruszono w nich kluczowe problemy procesu karnego, jakie powstały m.in. na tle ostatniej dużej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Tematyka została tak dobrana, aby rozwiać wątpliwości najczęściej pojawiające się w praktyce – czy to na sali sądowej, czy podczas spotkań w trakcie praktyk odbywanych przez ... >>>

SYSTEM RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ ZASADY POMIARU EWIDENCJI I PREZENTACJI


CZAJOR P. JUREWICZ A. KATARZYNA WENCEL A. MICHALAK M. WALIŃSKA E., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

System rachunkowości finansowej Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji Książka opisuje i objaśnia system rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa w sposób całościowy i zintegrowany. Ujęcie całościowe oznacza prezentację wszystkich elementów systemu, począwszy od jego teoretycznych podstaw, które stanowią fundament wymaganych w praktyce regulacji prawnych i środowiskowych, poprzez zasady pomiaru i ewidencji księgowej skutków finansowych zdarzeń... >>>

PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KOMENTARZ


DOLNIAK P., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Komentarz Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ma stanowić kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z zatorami płatniczymi w obrocie gospodarczym. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2020 r. zmiany, w szczególności w zakresie wzbogacającym ustawę o przepisy regulujące postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pienię... >>>

ZMIANY UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE


DRYNKORN H., wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie I

Zmiany umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane Publikacja zawiera analizę podstaw prawnych mających zastosowanie do umów o zamówienia publiczne na tle konkretnych problemów występujących przy realizacji inwestycji budowlanych. Przedstawiono w niej m.in.: zasady zmian umów wprowadzone nową ustawą – Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r., które będą stosowane do umów zawieranych w wyniku postępowań o... >>>

książek: 8661, strona 5 z 867
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021